Integration för nyanlända barn och ungdomar i Hedemora

I Hedemora arbetar projektet Den familjära integrationen för att nyanlända barn och ungdomar ska få förankring i kommun och föreningsliv och därigenom snabbare lära sig svenska och bli en del av samhället.
Senast uppdaterad: 12 januari, 2018 - 15:42

 

 

– Vi försöker få föreningarna att förstå att detta är viktigt och att det handlar om framtiden. Här finns framtidens fotbollsspelare och skidåkare, säger Gunborg Morén som är ordförande för Röda Korset i Hedemora.

Mest utmanande har det varit att få med föräldrarna i föreningslivet. De vill gärna lämna barnen på fotbollsplanen och sedan åka hem. Men trots utmaningarna har projektet lyckats nå goda resultat och skapat engagemang hos både de nyanlända och föreningarna.

– Barn och ungdomar har fått en vettig och betydelsefull sysselsättning tillsammans med sina föräldrar. De känner sig delaktiga i samhället, säger Gunborg Morén.

I projektplanen finns att Röda Korset i Hedemora ska sprida den här metodiken till övriga kommuner i Dalarna och till resten av landet.

Den familjära integrationen drivs av Hedemora Rödakorsetkrets och är en del av Arvsfondens nyanländasatsning.

Om Arvsfondens satsning på nyanlända

Regeringen har beslutat att ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden ska vara att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering. För att öka antalet projekt som riktar sig till målgruppen nyanlända barn och unga startade Arvsfondens satsning på nyanlända under 2016.

Satsningen har till syfte att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansera minst 150 nyskapande projekt över hela Sverige, nära målgruppen, under perioden 2016-2018.

Kraven och kriterierna är desamma i nyanländasatsningen som för alla ansökningar till Arvsfonden. Hittills har strax över 143 miljoner kronor beviljats till 77 projekt inom satsningen. Projekten är verksamma inom bland annat områdena hälsa, mötesplatser, mentorskap och stöd, kultur och kreativt skapande, familje- och föräldrastöd, arbetsliv och studier.

I satsningen på nyanlända ser Arvsfonden ett stort engagemang och nya sätt att tänka från föreningslivet. Många projekt utvecklas till att bli mötesplatser för utökade nätverk, språkträning och socialt stöd.

I dag finns det flera projekt inom satsningen som är verksamma i Skåne, Stockholm och Göteborg. Arvsfondens målsättning är att det ska finnas minst två nyanländaprojekt i varje län och efterfrågar ansökningar från hela landet.