Interact stöttar nyanlända tjejer i Göteborg

Projektet Interact stöttar nyanlända tjejer i åldern 14-25 år att stärka sin identitet och självkänsla samt komma ut i studier och arbetsliv. Detta görs med mentorskap, förenings- och företagssamarbeten samt genom att sprida information och kunskap i syfte att bekämpa fördomar.
Senast uppdaterad: 5 december, 2017 - 15:20

 

 

– Interact handlar om att stötta nyanlända tjejer i sin etablering genom att vara mer inkluderande. I dag i Sverige finns det en ängslighet kring mångfaldsarbetet i synnerhet bland nyanlända tjejer. Vi fastnar oftare i hur svårt det är i stället för hur viktigt det är, säger Lola Ahmed som är projektledare, utbildare och mentorsansvarig på KFUM Göteborg.

Projektet stärker tjejerna i deras identitet och stöttar dem i hur de ska gå tillväga för att utbilda sig och få sina drömjobb. Projektet anordnar också inspirationsmässor för tjejerna och deras framtida arbetsgivare.

– Det är svårt att formulera gemenskapen när man oftast blir stämplad som en homogen grupp. Därför är det ytterst viktigt med plattformar som Interact-mässan där vi ser bredden av nyanlända tjejer, säger Deeqo Hussein som är projektledare, kommunikatör och utbildare för Interact.

Interact drivs av KFUM Göteborg och är en del av Arvsfondens nyanländasatsning.

Om Arvsfondens satsning på nyanlända

Regeringen har beslutat att ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden ska vara att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering. För att öka antalet projekt som riktar sig till målgruppen nyanlända barn och unga startade Arvsfondens satsning på nyanlända under 2016.

Satsningen har till syfte att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansera minst 150 nyskapande projekt över hela Sverige, nära målgruppen, under perioden 2016-2018.

Kraven och kriterierna är desamma i nyanländasatsningen som för alla ansökningar till Arvsfonden. Hittills har strax över 143 miljoner kronor beviljats till 77 projekt inom satsningen. Projekten är verksamma inom bland annat områdena hälsa, mötesplatser, mentorskap och stöd, kultur och kreativt skapande, familje- och föräldrastöd, arbetsliv och studier.

I satsningen på nyanlända ser vi ett stort engagemang och nya sätt att tänka från föreningslivet. Många projekt utvecklas till att bli mötesplatser för utökade nätverk, språkträning och socialt stöd.

I dag finns det flera projekt inom satsningen som är verksamma i Skåne, Stockholm och Göteborg, men vi efterfrågar ansökningar från hela landet. Vår målsättning är att det ska finnas minst två nyanländaprojekt i varje län.