Intervju: Sara Mühling från Kärleken är fri

Arvsfondsprojektet Kärleken är fri har under fyra år arbetat förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den 27 april var det stor avslutningskonferens för projektet på Södra teatern i Stockholm. Vi fick byta några ord med projektledare Sara Mühling från Rädda Barnen som berättar om resultatet och hur fortsättningen ser ut.
Senast uppdaterad: 10 maj, 2017 - 12:57

Vi börjar med en sportjournalistfråga: Hur känns det?

- Bra, tack! Vi är supernöjda med vad vi uppnått, och alla lärdomar som vi tar med oss in i nästa fas. Men det är samtidigt en tudelad känsla. Medräknat pilotåret så har Kärleken är fri varit mitt ansvar under fyra år, så det är klart att en viss tomhet infinner sig när något man arbetat väldigt intensivt med under så lång tid tar slut.

Vad var era tankar i planeringsstadiet kring projektets möjlighet till överlevnad?

- Eftersom Kärleken är fri grundar sig på ett av Rädda Barnens tidigare koncept såg vi att det fanns stor chans att driva det vidare efter Arvsfondens finansiering tagit slut.

Vilka potentiella komplikationer identifierade ni?

- Det fanns några problem som vi var lite extra oroliga för. Bland annat hur det skulle gå med samverkan då det var många olika aktörer som ingick i projektet. Alla organisationer har sin egen agenda och vi var tvungna att få samtliga att ställa sig bakom samma fråga och projektbeskrivning. Det var också därför vi fick ett pilotår i början då vi kunde jobba extra med samordningen. Till slut samlade jag alla parter och diskuterade fram en gemensam värdegrund som vi kunde enas kring och utgå ifrån.

Hur ser det ut i nuläget?

- Ett av våra mål var att få fram en nationell stödlinje för frågor vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck, och där har vi nu en chatt som Rädda barnen koordinerar. I projektet ingick även en skolturné med en teaterföreställning vilken vi filmade och som tillsammans med en lärarplattform och ett metodmaterial kommer att leva vidare.

Vilka är dina bästa tips till blivande projektledare vad gäller Arvsfondens överlevnadskriterium?

- Ett: Se till att projektidén är förankrad på alla nivåer. Självklart måste din organisations styrgrupp eller ledning vara engagerade, men se till att även alla medlemmar är med på tåget. Det bygger en mycket större grund att stå på inför en eventuell fortsättning. Två: Tänkt krasst ekonomiskt redan från början. Hur hanterar vi det när de tilldelade medlen är slut, vad kan vi göra för att bli kostnadseffektiva och hur planerar vi tidigt för ekonomisk överlevnad för hela eller delar av projektet.

Slutligen: Vad är du mest stolt över med Kärleken är fri?

- Att vi nådde ut så effektivt till målgruppen. Över 30 000 barn och unga har tagit del av vårt projekt och vi har pratat, diskuterat och debatterat med mängder av härliga människor