IT-kunskap som motor för integration

Genom Örebro-baserade IT-Guide Sweden tränar nyanlända ungdomar seniorer i den digitala världen, till exempel när det gäller användning av IT, mobiltelefoner och internet. I utbyte får de nyanlända träna sin svenska och de får en bättre kontakt med det svenska samhället. Mötena sker på internetcaféer. Ambitionen är att 200 ungdomar ska arbeta som IT-guider.
Senast uppdaterad: 12 mars, 2018 - 15:57

 

 

– Ungdomarna tycker det är så roligt och lärorikt att möta äldre och att de har så mycket att prata om. Ungdomarna får en chans att berätta om sin kultur och de äldre vill gärna berätta om sina liv och erfarenheter. Vi har byggt broar mellan olika samhällsgrupper, säger Gunilla Lundberg som är projektledare för IT-Guide Sweden.

IT-Guide Sweden drivs av Enter Sweden och är en del av Arvsfondens nyanländasatsning.

Om Arvsfondens satsning på nyanlända

Regeringen har beslutat att ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden ska vara att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering. För att öka antalet projekt som riktar sig till målgruppen nyanlända barn och unga startade Arvsfondens satsning på nyanlända under 2016.

Satsningen har till syfte att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansera 150 nyskapande projekt över hela Sverige, nära målgruppen, under perioden 2016-2018.

Kraven och kriterierna är desamma i nyanländasatsningen som för alla ansökningar till Arvsfonden. Hittills har 85 projekt över hela landet beviljats stöd inom satsningen. Projekten är verksamma inom bland annat områdena hälsa, mötesplatser, mentorskap och stöd, kultur och kreativt skapande, familje- och föräldrastöd, arbetsliv och studier.

I satsningen på nyanlända ser vi ett stort engagemang och nya sätt att tänka från föreningslivet. Många projekt utvecklas till att bli mötesplatser för utökade nätverk, språkträning och socialt stöd.

Nyanländasatsningen

Arvsfonden satsar på nyanlända barn och ungas inkludering och etablering – 120 projekt under tre år.