Krönika: "Det räcker med att uppfinna hjulet en gång"

Allmänna arvsfonden har stora möjligheter att bidra till långsiktig välfärdsutveckling. En viktig förutsättning är att kunskap och erfarenheter av projektverksamhet kan spridas på ett effektivt sätt. Det är i själva verket också en av Arvsfondsdelegationens viktigaste utmaningar. Här måste vi bli bättre.
Senast uppdaterad: 6 november, 2018 - 11:23

Varför? Jo, helt enkelt för att problem och utmaningar som enskilda projekt syftar till att hantera och finna lösningar på, ofta finns i andra delar av landet, i andra verksamheter. Ett typexempel på detta är Nyanländasatsningen. När den går i mål våren 2019 kommer ett hundratal projekt ha startats med ett sammanlagt stödbelopp på runt 500 miljoner kronor. Det ska sägas att vi ännu inte har någon samlad bild av satsningens innehåll och resultat, men de signaler jag får är att den har genererat massor av värdefull verksamhet som ger förutsättningar för integration och gemenskap. Det pågår en vetenskaplig utvärdering av satsningen som beräknas vara klar i början av år 2020.

De utmaningar som flyktingströmmen hösten 2015/våren 2016 innebär, berör i princip hela samhället. Alla landets kommuner har ett ansvar, och civilsamhället har unika förutsättningar att bidra med lösningar som ger förutsättningar för integration, gemenskap och sammanhållning. Nyanländafrågan är inte enbart en dagsaktuell fråga utan är också helt säkert central i ett längre tidsperspektiv. Oavsett hur debatten låter i dag och hur det nuvarande regelverket för migration ser ut, är jag övertygad om att Sverige och stora delar av övriga Europa även i framtiden kommer att få ta emot stora strömmar av människor som flyr från krig och konflikter.

Därför är det så viktigt att vi tar tillvara tidigare vunna kunskaper och erfarenheter, och lär av varandra. Här har vi ett gemensamt ansvar, alla ni som är engagerade i pågående projekt och vi i Arvsfondsdelegationen. Jag lovar att göra vad jag kan för att vi ska bli bättre i det här avseendet.

Låt oss slippa att uppfinna hjulet gång, på gång, på gång. Det kommer att bidra till ökad välfärd och minskade samhällskostnader.

Håkan Ceder
Ordförande i Arvsfondsdelegationen