Kulturbussen tar digitalt skapande till ungdomar i glesbygd

Kulturbussen, i Jämtlands län, är projektet som gett ungdomar i glesbygd möjligheten till en meningsfull fritid där det digitala skapandet står i fokus. Idén med Kulturbussen är att nå unga i länet med kreativa aktiviteter. Med Kulturbussens smarta, flexibla och mobila lösning har idén kunnat förverkligas.
Senast uppdaterad: 23 juli, 2018 - 05:00

Projektet syftade till att ge kunskap i digitala bilders språk, verktyg för eget skapande och att lyfta fram de ungas egna berättelser inom regionen.

– Vi vill att det ska vara lika naturligt att samlas kring en film eller fotoproduktion som att samlas i ett fotbolls- eller hockeysammanhang, säger Eva Aspling, projektledare för Kulturbussen.

Projektet har byggt upp en infrastruktur för ungas skapande, skapat sammanhållning

på små orter och sett till att unga har upptäckt lokala samlingslokaler och bygdegårdar. Kulturbussen fungerar som en fristad för många unga att våga uttrycka sig utan att ha några prestationskrav och där vuxna finns närvarande för att lyssna.

– Det som gjort oss mest stolta är att så många deltar och att få se deras engagemang på lokala hållplatser. Att få förmånen att följa ungdomar under en längre tid och se dem blomma i sitt skapande. Vi inser att projektet faktiskt gör skillnad för många unga i länet, säger Eva Aspling.

Varje månad erbjuds digitalt skapande i länets samtliga kommuner. Två professionella handledare inom foto och film kommer till en bygdegård eller annan samlingslokal med teknik och kunskap, och under fyra timmar får deltagarna handledning i sitt skapande. 300 glesbygdsungdomar får genom projektet årligen och regelbundet verktyg i att uttrycka sig digitalt.

Kulturbussen startade och finansierades under tre år med pengar från Arvsfonden. Projektet drevs av Regionförbundet Jämtlands län. Verksamheten rullar i dag vidare med stöd från Region Jämtland Härjedalen.