Kunskap som ger möjligheter

Drevet är namnet på ett projekt som vill ge flyktingungdomar i Malmö kunskap som ökar deras möjlighet till sysselsättning och försörjning. Tillsammans skapar man en plattform där ungdomarna får lära sig att starta ett socialt företag och arbetskooperativ som återvinner, bygger, reparerar och säljer begagnade cyklar.
Senast uppdaterad: 28 februari, 2017 - 09:04

Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16 och 25 år, som kom till Sverige som minderåriga och utan vårdnadshavare. De kan ha beviljats uppehållstillstånd eller befinna sig i asylprocessen.

Drevet kom i gång ordentligt i oktober förra året och man har redan säkrat ett antal viktiga samarbeten med andra aktörer. Bland annat Sysav och MKB som samlar in övergivna och bortkastade cyklar till projektet. Cyklarna fungerar sedan som studiematerial.

En del av projektets långsiktiga arbete är att man ska bilda ett kooperativ. Ett steg på vägen mot detta är att projektet har inlett ett samarbete med organisationen Malmö mot diskriminering.

– De kommer att leda oss i processen för att tillsammans med deltagarna ta fram mål, vision och värdegrund för det framtida kooperativet. Kooperativets värdegrund och mål ska bli kärnan i vårt pedagogiska arbete eftersom de grundar sig i deltagarnas önskningar och behov, säger Barry McDonald som är initiativtagare och projektledare för Drevet.

Under den närmast kommande tiden kommer man att lägga mycket energi på förberedelser inför ett antal cykelfestivaler i vår och sommar där projektet kommer att medverka tillsammans med Kul på hjul, ett projekt som också finansieras av Allmänna arvsfonden, och Röda korset.

– Tillsammans med våra deltagare har vi redan börjat planera hur vi ska delta och vad vi kan bidra med. Det blir en utmärkt plattform för att arbeta med gemenskapen inom gruppen, att utveckla våra kunskaper i det praktiska arbetet med cyklar och framförallt är det någonting roligt som vi ser fram emot, säger Barry McDonald.

Det som arbetsgruppen och projektdeltagarna har uppskattat mest hittills har varit att upptäcka den breda kunskapsbasen som redan finns inom projektet. Och viljan att dela med sig av den kunskapen till andra genom studiecirklar.

– Vi har haft många fina samtal och aktiviteter, allt från gemensamma middagar till att börja med grundläggande cykelmek, säger Barry McDonald.

Nyanländasatsningen

Arvsfonden satsar på nyanlända barn och ungas inkludering och etablering – 120 projekt under tre år.