Mer beslutade projektmedel under 2016 än tidigare år

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2016 har lämnats in till regeringen. Den visar att Arvsfonden fördelade närmare 734 miljoner kronor till 438 nyskapande projekt och lokaler runt om i Sverige under 2016.
Senast uppdaterad: 20 april, 2017 - 10:59

Arvsfondsdelegationen fattade under 2016 beslut om projektmedel uppgående till nästan 734 miljoner kronor. Detta gjordes genom 438 bifallsbeslut till projekt runt om i landet, små lokala projekt och stora nationella satsningar. Det är tio fler bifallsbeslut och 92 miljoner kronor mer än året innan och det högsta årliga belopp som beslutats under Allmänna arvsfondens historia. Det är det sjätte året i rad som volymen beslutade projektmedel ökar. Det är även det högsta antalet beslut om beviljade projekt på sex år. Den långsiktiga trenden att det genomsnittliga projektbidraget ur Allmänna arvsfonden ökar håller således i sig.

Ta närmare del av verksamhetsberättelse och bilagor i länkar nedan.