Möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar

Sedan 2016 pågår Arvsfondens satsning för att stödja nyanländas integration. Syftet är att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansiera 120 nyskapande projekt över hela Sverige under perioden 2016-2018.
Senast uppdaterad: 2 oktober, 2018 - 10:25

– Det är häftigt att få stötta det enorma engagemang som civilsamhället visar för att välkomna nyanlända. Vi ser en stor idérikedom inom projekten. De kan handla om allt från idrott, hälsa, kultur och föräldrastöd till arbetsmarknadsprojekt, och finns över hela landet. Den röda tråden är att skapa möten mellan etablerade och nyanlända ungdomar. Ofta är projekten samarbeten mellan föreningsliv och offentliga aktörer, berättar Hanne Konradsen som är projektledare på Arvsfonden för satsningen på nyanlända.

I den pågående satsningen på nyanlända kommer Arvsfonden att bevilja uppåt 400 miljoner kronor till olika projekt. Hittills har 85 projekt över hela landet beviljats stöd.

Arvsfonden tar emot nya ansökningar inom satsningen under hela 2018, och projekten kan pågå i upp till tre år från det att sökande förening har beviljats stöd.

– Men även efter att satsningen har avslutas finns Arvsfonden kvar och vi kommer fortsätta att prioritera den här typen av projekt, säger Hanne Konradsen.

Nyanländasatsningen

Arvsfonden satsar på nyanlända barn och ungas inkludering och etablering – 120 projekt under tre år.