Musik ska underlätta kommunikation med demenssjuka

I september beviljades projektet ”Musik som brobyggare hemma” stöd från Arvsfonden inom ramen för den pågående satsningen på äldre personer med funktionsnedsättning, Ålder är inget hinder.
Senast uppdaterad: 31 oktober, 2018 - 16:04

Vi har pratat med Siv Nyberg på Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg som är projektledare, och bett henne berätta om projektet.

Projektet Musik som brobyggare hemma grundar sig delvis på ett annat arvsfondsprojekt ni driver som heter Musik som brobyggare. Vad skiljer dessa projekt åt?

– I Musik som brobyggare är målgruppen personer med demenssjukdom som bor på ett vård- och omsorgsboende inom Omvårdnad Gävle. I det nya projektet, Musik som brobyggare hemma, är målgruppen personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet och deras anhöriga och närstående. I det här projektet ska vi också försöka nå vänner, bekanta och grannar till dem.

Vad ska projektet göra?

– Metoden, att använda musik som ett sätt att kommunicera, kommer att vara densamma som i Musik som brobyggare. Men vi ska utveckla och anpassa den utifrån att det kommer att vara den anhöriga, närstående eller bekanta som ska använda musik i deras vardag och möten med den demenssjuke personen. Här kommer också den demenssjuke själv att vara med på ett annat sätt genom att vi kommer in i ett tidigare skede av sjukdomen där man själv kanske kan berätta vad man tycker om, vad man vill lyssna till och vid vilka situationer den är bra att använda.

Hur kom ni på idén till detta projekt?

– I projektet Musik som brobyggare är målgruppen, förutom personer med demenssjukdom, anhöriga, närstående och volontärer. Under hela projekttiden har vi haft svårt att engagera dem i projektet. När vi har frågat anhöriga, närstående och personal vad de tror att det beror på säger de att orken inte alltid finns, att de fått ”slita” mycket innan de fått in sin anhörige på ett boende, att de är mitt i livet med jobb, barn och så vidare. Samtidigt är det många som säger att de skulle behöva stöd och hjälp i ett tidigare skede av demenssjukdomen. Ur det föddes idén till att utveckla och anpassa vår metod specifikt för demenssjuka som bor hemma och deras anhöriga.

Vad är första steget i att komma igång med projektet?

– Vi kommer att sammankalla samarbetspartners för att besluta om styr- och projektgruppsarbeten. Tanken är att vi ska ha några projektgrupper där personer med demenssjukdom, anhöriga och närstående med flera ingår som kan hjälpa till att utveckla metoden.

Vad hoppas ni ha uppnått när projektet är slut?

– Genom projektet vill vi att musik blir ett sätt för anhöriga, närstående och bekanta till personer med demenssjukdom att kommunicera med dem. Att det ska underlätta vardagen till exempel vid personlig hygien och att musiken är en källa till välbefinnande.