Ny utvärderingsrapport om Arvsfondens funktion i civilsamhället

En forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm har tagit del av 43 utvärderingar av totalt cirka 2 000 projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden under perioden 1994-2015.
Senast uppdaterad: 22 november, 2018 - 11:12

Genom att beskriva och analysera Arvsfondens projektportfölj ur ett metaperspektiv framträder intressanta slutsatser om den funktion som Arvsfonden fyller i civilsamhället och om olika former av nytta som projekten kan sägas ha genererat för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, civilsamhället samt i förlängningen hela samhället. Rapporten visar också hur en utvidgning av samhällsmedborgarskapet kan förstås i relation till den parallella utvecklingen av Arvsfondens tre målgrupper – barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.