Otto – Vägen vidare till en tryggare tillvaro

Malmöprojektet Otto – Vägen vidare ger unga nyanlända som kommer från krig, fattigdom och andra orättvisor en tryggare tillvaro. Det sker bland annat genom att anordna fadderverksamhet, körkortsteori och matlagningskurser, något som sker tillsammans med gymnasieelever uppvuxna i Sverige.
Senast uppdaterad: 24 november, 2017 - 11:54

– Vi vill förbättra livet för ensamkommande och nyanlända ungdomar genom olika typer av aktiviteter, möten och samarbeten, säger Mikaela Berg, projektledare för Otto – Vägen Vidare.

Aktiviteterna utförs tillsammans med volontärer, föreningar och organisationer, vilket skapar förutsättningar för möten mellan människor och sociala nätverk vidgas.

– Läxhjälp, gitarrkurser, engelskundervisning, fotboll och volleyboll är alltid populärt och välbesökt hos oss, säger Mikaela Berg.

Otto – Vägen vidare drivs av Ensamkommandes Förbund.

Om Arvsfondens satsning på nyanlända

Regeringen har beslutat att ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden ska vara att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering. För att öka antalet projekt som riktar sig till målgruppen nyanlända barn och unga startade Arvsfondens satsning på nyanlända under 2016.

Satsningen har till syfte att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansera minst 150 nyskapande projekt över hela Sverige, nära målgruppen, under perioden 2016-2018.

Kraven och kriterierna är desamma i nyanländasatsningen som för alla ansökningar till Arvsfonden. Hittills har strax över 143 miljoner kronor beviljats till 77 projekt inom satsningen. Projekten är verksamma inom bland annat områdena hälsa, mötesplatser, mentorskap och stöd, kultur och kreativt skapande, familje- och föräldrastöd, arbetsliv och studier.

I satsningen på nyanlända ser vi ett stort engagemang och nya sätt att tänka från föreningslivet. Många projekt utvecklas till att bli mötesplatser för utökade nätverk, språkträning och socialt stöd.

I dag finns det flera projekt inom satsningen som är verksamma i Skåne, Stockholm och Göteborg, men vi efterfrågar ansökningar från hela landet. Vår målsättning är att det ska finnas minst två nyanländaprojekt i varje län.