Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

Projektet Möjlighetsinkubatorn har avbrutits och ärendet överlämnas till Kammarkollegiet.
Senast uppdaterad: 4 december, 2018 - 08:14

Den 12 juni 2018 fattade Arvsfondsdelegationen beslut om att projektet Möjlighetsinkubatorn skulle avbrytas. Föreningen Give it Forward fick tre månader på sig att avveckla projektet. Senast den 31 oktober 2018 skulle projektet slutredovisas och kvarvarande medel skulle återbetalas till Kammarkollegiet, vilket inte har gjorts till fullo.
 
Med anledning av bland annat detta har Arvsfondsdelegationen vid sammanträdet den 29 november beslutat om att överlämna ärendet till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.