Överlevnad – vad menar Arvsfonden med det?

Arvsfonden har tre kriterier, eller krav, som gäller för fondens båda stödformer: projekt- och lokalstöd. Det ska vara en nyskapande idé, målgruppen ska vara delaktig och det ska finnas en plan för överlevnad.
Senast uppdaterad: 21 mars, 2018 - 17:59

Överlevnad handlar om att vi vill att det som startar inom ett arvsfondsprojekt också ska kunna fortsätta i någon form, även efter att våra pengar har tagit slut. För lokalstöd ställer vi krav på att föreningen fortsätter att driva verksamheten i minst tio år. Ett exempel på hur ett projekt kan leva vidare är att man för in den nya verksamheten in i föreningens ordinarie regi. Det går också att leva vidare genom att projektet resulterar i en ny organisation. Se Monica Blomström som är handläggare på Arvsfonden berätta om vad vi menar med överlevnad.