Porten öppnar arbetsmarknaden med hjälp av praktik

Porten i Kalmar är en restaurangverksamhet med ekologisk och säsongsbetonad mat på menyn. Projektet Porten erbjuder människor som hamnat utanför arbetsmarknaden en chans att komma tillbaka.
Senast uppdaterad: 30 mars, 2017 - 16:13

Vägen från utanförskap till innanförskap går via praktik i restaurangen. Målet är att ge långtidssjukskrivna och långvarigt arbetslösa en chans att bli delaktiga i både arbetsliv och sociala sammanhang – och bilda en språngbräda in på arbetsmarknaden.

– Vår målsättning är att bygga upp en verksamhet som blir en ”språngbräda” till arbete. Under tiden de är hos oss på praktik arbetar vi med deras framtidsplanering. Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?, säger Ulla Larsson som är projektledare för Porten.

Målsättningen är också att bygga upp Portens vänner, ett nätverk med företag som delar visionen att skapa innanförskap. Företag som vill vara med och ta ett socialt ansvar.

– Vi har lyckats men är långt ifrån färdiga. Under våren är den stora utmaningen att bygga upp ekonomin med nya produkter och tjänster så att vi vid projekttidens slut kan stå på egna ben. Det vi är mest stolta över är människorna som deltar i projektet. Att se glädjen och lyckan i deras ögon är obeskrivlig, säger Ulla Larsson.

Porten drivs av Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring och är en del av Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Om Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Sedan 1969 är personer med funktionsnedsättning en av Arvsfondens tre målgrupper. Färdtjänst och personlig assistans prövades först i arvsfondsprojekt innan de blev etablerade verksamheter.

För att öka antalet projektidéer som riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning startade Arvsfonden funktionshindersatsningen Egen Kraft! Satsningen har pågått under drygt tre år, 2013-2016, och är den största i Sverige någonsin på utvecklingsprojekt med och av personer med funktionsnedsättning. Över 600 miljoner kronor har beviljats till mer än 200 projekt runt om i hela Sverige.

Genom att med konkreta exempel visa hur olika Egen Kraft-projekt har jobbat för att skapa ett samhälle för alla vill vi inspirera föreningar och organisationer att fortsätta söka pengar för sina nyskapande idéer för och med personer med funktionsnedsättning. Det är även framöver en prioriterad målgrupp för Arvsfonden.