Projekt för äldre i Värmland får stöd med 4,5 miljoner kronor av Arvsfonden

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Innan allt försvinner.
Senast uppdaterad: 27 april, 2020 - 09:07

Projektet vänder sig till äldre som nyligen har diagnostiserats med en demenssjukdom men även till dem ur målgruppen som levt med sin diagnos en längre tid och bor i Karlstad tätort, Molkom eller Kil.

– Vi är jätteglada att vi får möjligheten att genomföra detta projekt. Vi ser fram emot att få utveckla nya idéer och ny verksamhet tillsammans med våra samverkanspartners:  särskilda boenden, resurscentrum, demensföreningen och föreningen SPF. Vi tror att projektet kan ge goda och positiva effekter för framtiden, säger Jenny Linzie, projektledare Studieförbundet Vuxenskolan.

Med hjälp av olika kulturella uttryck ska målgruppen, anhöriga, kulturpedagoger och samarbetspartner utveckla metoder som ska vara begripliga och lättillgängliga och som kan stimulera målgruppen att återge sina berättelser, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. På så sätt är avsikten att framkalla minnen som ökar målgruppens livskvalité och psykosociala välbefinnande.

Pressmeddelande - Projekt för äldre i Värmland får stöd med 4,5 miljoner kronor av Arvsfonden