Projekt för äldre med demens i Skaraborg för stöd med 4 miljoner kronor från Arvsfonden

Föreningen YogaYou i Skövde får stöd med drygt 4 miljoner kronor för sitt projekt I balans med yoga.
Senast uppdaterad: 24 februari, 2020 - 14:10

Syftet med projektet är att öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens. Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en utbildning och handledning för personer som ska leda och utföra övningarna med målgruppen. Under projektet ska övningar testas och utvecklas tillsammans med målgruppen på boenden, träffpunkter och dagverksamheter i Skaraborg.

Det finns ett 80-tal olika demenssjukdomar, Alzheimers är den vanligaste. Det finns ännu inget botemedel men forskning visar att aktivitet och stimulans påverkar minnes- och tankeförmågor och livskvalitén positivt. I Sverige har ca 160 000 personer någon demenssjukdom och av dem bor ca 60 procent hemma och resterande på äldreboende eller demensboende. Föreningen YogaYou har genomfört en förstudie på Dagverksamheten Cypressen i Skövde där de har testat olika yoga- och balansövningar och fått positiv respons från målgruppen och personalen.

– YogaYou:s projekt I balans med yoga är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera personer med funktionsnedsättning. Tillsammans får vi nya idéer att växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Pressmeddelande - Projekt för äldre med demens i Skaraborg för stöd med 4 miljoner kronor från Arvsfonden