Pröva din dröm – ring oss 13 december och diskutera din projektidé

Arvsfondens handläggare är beredda vid årets sista telefonjour på torsdag 13 december att besvara dina frågor om hur du förverkligar din idé med hjälp av Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 11 december, 2018 - 13:00

Kan din idé bli verklighet genom Arvsfonden? Vilken är din målgrupp? Kan Arvsfonden ge pengar till din idé? Vilka kriterier har Arvsfonden? Ring, ställ frågor och bolla dina projektidéer med en handläggare innan 2018 är slut, sista telefonjouren är öppen torsdag 13 december klockan 09.00-11.00:

  • projektstöd telefon 08-700 09 40
  • lokalstöd telefon 08-700 08 41

Arvsfonden har tre målgrupper – barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Minst en, men helst flera av målgrupperna, ska vara engagerade i projektet från början till slut. Ta därför reda på vad målgruppen för projektet tycker om idén – finns behovet av den verksamhet som projektet vill utveckla?

Arvsfonden har två olika typer av stöd. Projektstöd kan sökas av ideella föreningar själva eller tillsammans med en offentlig huvudman för att utveckla befintlig verksamhet, metod eller pedagogik. Lokalstöd kan sökas av ideella föreningar för att göra en om-, till-, eller nybyggnation när ny verksamhet ska startas upp eller eller ny målgrupp ska nås.

Arvsfondens har tre kriterier för att ge stöd. Idén måste skilja sig från det organisationen gör i vanliga fall och skilja sig från det andra gör eller tidigare har gjort inom området. Målgruppen ska vara delaktiga genom att vara med och påverka projektets planering och genomförande.Det måste finnas en plan för hur projektet ska finnas kvar när finansieringen från Arvsfonden är slut. För ett lokalstöd måste du vara säker på att ni får använda marken där byggnaden ligger under tio år.

Inspireras av Robin som förverkligade sin dröm och gör testet här på webben för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.