Racerunning – för ett aktivt liv i balans

Sporten racerunning utövas med en trehjulig springcykel och öppnar dörren för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Sporten gör det möjligt att med egen kraft springa, känna puls, träna och få starka muskler.
Senast uppdaterad: 30 mars, 2017 - 16:12

Projektet som är inne på sitt tredje år ger personer med omfattande nedsättningar i rörelse- och balansförmåga möjlighet att utöva idrott.

– Bland det mest otippade som hänt är att vi fick vara med och inviga en stor läkarkonferens i Aula Medica på Karolinska institutet i Stockholm. Det blev en enorm succé, säger Vicki Skure-Eriksson, projektledare för Racerunning.

Projektet har utvecklat en modell för att racerunning ska kunna bli en integrerad idrott för elever inom särskola och träningsskola. Projektet drivs av RBU Västerås i samarbete med Norrbacka HIF och Rånäs 4H i Norrtälje för att utveckla och sprida racerunning i Sverige.

– Det bästa med projektet är alla människor vi har träffat under året som äntligen har hittat en idrott där de kan resa sig upp ur rullstolen och ta sig fram av egen kraft, säger Vicki Skure-Eriksson.

Racerunning är en del av Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Om Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Sedan 1969 är personer med funktionsnedsättning en av Arvsfondens tre målgrupper. Färdtjänst och personlig assistans prövades först i arvsfondsprojekt innan de blev etablerade verksamheter.

För att öka antalet projektidéer som riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning startade Arvsfonden funktionshindersatsningen Egen Kraft! Satsningen har pågått under drygt tre år, 2013-2016, och är den största i Sverige någonsin på utvecklingsprojekt med och av personer med funktionsnedsättning. Över 600 miljoner kronor har beviljats till mer än 200 projekt runt om i hela Sverige.

Genom att med konkreta exempel visa hur olika Egen Kraft-projekt har jobbat för att skapa ett samhälle för alla vill vi inspirera föreningar och organisationer att fortsätta söka pengar för sina nyskapande idéer för och med personer med funktionsnedsättning. Det är även framöver en prioriterad målgrupp för Arvsfonden.