Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning får stöd med drygt 5 miljoner kronor från Arvsfonden

Med projektet Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet ska personer med hörselnedsättning få möjlighet att själva berätta om personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. För projektet får DHB stöd med drygt 5 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 2 juni, 2017 - 10:38

– Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. DHB:s satsning i Örebro är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att hjälpa människor med funktionsnedsättning, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Länsstyrelsen i Örebro län genomförde 2015 en studie för att kartlägga ”tysta” kulturarv och bland annat studerades hur dokumentationen sett ut avseende dövas kulturarv. Man konstaterade att det lilla som finns är i princip helt och hållet utfört av hörande personer, inte av målgruppen själva.

I projektet Dövas kulturarv ska personer med hörselnedsättning få möjlighet att själva berätta. Att utgångspunkten tas i skolan följer av att i Örebro ligger dels Birgittaskolan (från 1875) som är en av landets statliga specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, dels Sveriges enda riksgymnasium (från 1967) för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Projektet ska samla in berättelser från personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet ska sedan sättas samman till en webbaserad stadsvandring i Örebro där besökarna med hjälp av sin mobil får möta såväl intervjuade som fiktiva personer som presenteras med hjälp av historiska och nutida fotografier och filmer. Stadsvandringen presenteras på svenskt teckenspråk, med svensk text och tal som tillval. Materialet blir även till ett läromedel för barn och unga med hörselnedsättning.

För mer information

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Fakta om Arvsfonden

Allmänna arvsfonden gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends startade som ett projekt finansierat av Arvsfonden. Det gjorde även Färdtjänst, Cirkus Cirkör och Glada Hudik-teatern. År 2016 delades 734 miljoner kronor ut. Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970.