Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare får stöd med drygt 8,3 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det stöd som gode män som ställföreträdare ger. Projektet ska anpassas utifrån den stora diversitet som finns hos den primära målgruppen för projektet, personer med funktionsnedsättning.
Senast uppdaterad: 28 april, 2020 - 07:25

– Vi är jätteglada att vi fått finansiering från Allmänna Arvsfonden! Det ger oss möjlighet att testa nya metoder för att öka delaktigheten för personer som får hjälp av en god man. Vi hoppas att projektet ska leda till bättre förutsättningar för både de som får och ger stöd att tillsammans skapa en insats som bygger på delaktighet och samarbete. Vi ser fram emot tre spännande år, säger projektledare Elin Molander.

Projektet utmanar den traditionella synen på ställföreträdarskapet som en insats där ställföreträdaren sköter de delar åt huvudmannen som denne inte anses klara själv. Istället ska insatsen handla om ett samarbete parterna emellan som ska stärka individens delaktighet och inflytande. Projektet ska därigenom skapa förutsättningar för egenmakt och självbestämmande utifrån den enskildes förutsättningar. 

Pressmeddelande - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare får stöd med drygt 8,3 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare.