Samtal om jämställdhet med asylsökande

Projektet Snacka Jämnt! har varit igång sedan i oktober förra året och drivs av Studiefrämjandet i Stockholms län. Projektet vänder sig till asylsökande barn genom deras föräldrar samt asylsökande unga i åldern upp till 25 år, både ensamkommande och i familj.
Senast uppdaterad: 28 februari, 2017 - 09:09

Projektets idé bygger på att genomföra studiecirklar med asylsökande föräldrar och ungdomar för att på så vis skapa en förståelse för det samhälle som de asylsökande har kommit till, och underlätta för barn och ungas integration. Man samtalar i grupp kring det svenska samhällets normer, värderingar, seder och lagar.

Anjana Saltas är projektledare för Snacka Jämnt! Hon berättar att de hittills har haft fem grupper med studiecirklar i Ekerö, en i Farsta och en i Haninge.

– I grupperna samtalar vi om det svenska samhället, demokrati, värderingar, normer, seder, lagar och så vidare. Deltagarna ställer frågor och delar också med sig av egna erfarenheter, säger Anjana Saltas.

En studiecirkel håller på i cirka fem veckor och under den tiden träffas man i gruppen fem-sex gånger.

- Det vi hoppas att man får med sig när man gått klart en cirkel är en ökad förståelse för olika begrepp och företeelser i vårt svenska samhälle. Att man har lärt sig mer om hur det fungerar och vad som gäller, säger Anjana Saltas.

Nästa steg i projektet är att man fortsätter med fler studiecirklar och grupper i Haninge, och därefter Tyresö. Ett mål är att genomföra studiecirklar i länets alla kommuner.

– Vi planerar också för ett tvådagarsläger i slutet av mars och ytterligare två läger innan sommaren, säger Anjana Saltas.

På frågan om vad som är Anjanas bästa upplevelse hittills inom projektet är svaret solklart: mötet med alla deltagare.

– Det är jättefina ungdomar vi möter som reflekterar och verkligen delar med sig av sig själva. Deras feedback till oss är att det vi gör tillsammans känns viktigt, säger Anjana Saltas.

Många deltagare vill fortsätta med grupperna och samtalen efter avslutad cirkel. De tycker att samtalen och ämnena som diskuteras är så intressanta.

– En kvinnlig deltagare sa till mig att ”Även om jag inte får stanna i Sverige så kommer jag att ta med mig det som jag har lärt mig i den här gruppen”, berättar Anjana Saltas.

Nyanländasatsningen

Arvsfonden satsar på nyanlända barn och ungas inkludering och etablering – 120 projekt under tre år.