Schizofreniförbundet för stöd med 7,5 miljoner kronor från Arvsfonden

Schizofreniförbundet får stöd med drygt 7,5 miljoner kronor för sitt projekt BUSKUL.
Senast uppdaterad: 21 februari, 2020 - 13:18

Syftet med projektet BUSKUL är att utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom. Projektet ska arbeta uppsökande och stöttande i socialt utsatta områden. Man kommer att ta hjälp av nyckelpersoner och organisationer som känner familjer i de områden de kommer att verka för att hitta och motivera barnen.

– Schizofreniförbundets projekt BUSKUL är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans får vi nya idéer att växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Personer som drabbas av schizofreni har ofta en begränsad sjukdomsinsikt och svåra symptom, vilket gör att de har svårt att själv söka hjälp. Den stigmatiserande faktorn kring sjukdomen, brist på kunskap om vad schizofreni är samt brist på kunskap om vilket stöd och vilken hjälp man kan få, hindrar ofta den sjuke eller dennes anhöriga från att söka hjälp. Projektidén för BUSKUL växte fram inom Schizofreniförbundet under ett tidigare arvsfondsprojekt ”Flickan, mamman och demonerna”. Genom projektet identifierades ett behov av uppsökande verksamhet till familjer som inte har samhällets stödinsatser som en naturlig väg att söka stöd.

Pressmeddelande - Schizofreniförbundet får stöd med 7,5 miljoner kronor från Arvsfonden