Sök pengar till föreningslokal hos Arvsfonden

Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
Senast uppdaterad: 21 mars, 2019 - 15:13

Brist på lämplig lokal kan på många håll vara ett hinder för att starta upp en ny föreningsverksamhet. Men en bra idé kanske inte behöver skrotas med en gång bara för det. Föreningar eller organisationer med ideell verksamhet kan ansöka om lokalstöd från Arvsfonden. Lokalstödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation och kan ges till föreningar som funnits i minst två år.

Tre grundkrav

För att få stöd från Arvsfonden ska följande kriterier uppfyllas.

  1. Minst en av Arvsfondens tre målgrupper – barn, ungdomar och personer i alla åldrar med funktionsnedsättning – ska vara med i både planeringen av projektet och i den fortsatta verksamheten. 
  2. Den nya verksamheten som planeras i lokalen ska vara nyskapande på orten. 
  3. Det ska finnas en plan för överlevnad och för hur verksamheten ska komma igång och drivas i minst 10 år efter byggnationen. Därför krävs det att föreningen har ett tio-årigt nyttjanderätts- eller arrendeavtal för lokalen eller marken.

Samarbete ökar chanserna

– Chansen att projektet överlever på sikt ökar om föreningar samarbetar med andra föreningar eller aktörer. Att visa vilka samarbetspartners man har redan från början ses som positivt när vi bedömer ansökan, säger Cecilia Eriksson som är handläggare för lokalstöd på Arvsfonden.

Att ha bra samarbetspartners är viktigt, inte bara för finansieringens skull, utan även för att kunna nå ut till er målgrupp. Arvsfonden kan bevilja stöd upp till 70 procent av totala godkända kostnader inklusive moms. Det högsta beloppet som kan beviljas är fem miljoner kronor (fyra miljoner exklusive moms).

– Vi har också ett krav på att den förening som söker stöd ska ha funnits i minst två år, säger Cecilia Eriksson.

Ansök i god tid innan ni vill starta ert projekt

Ansökan kan skickas in när som helst under året. Handläggningstiden är omkring sex månader, och beslut fattas av Arvsfondsdelegationen sex gånger per år.

Ett mycket bra tips är att först göra det test vi har här på webbplatsen, för att se om din idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. Du kan även ringa till vår telefonjour för att bolla idéer eller ställa frågor. Telefonjouren för lokalstöd är öppen på torsdagar klockan 09.00-11.00 och telefonnumret är 08-700 08 41.