Sveriges första app mot rasism

Med Reality Check - Sveriges första app mot rasism – vill stiftelsen Teskedsorden nå ungdomar för att utmana fördomar och normer. Appen är baserad på ungdomars upplevelser av rasism i vardagen.
Senast uppdaterad: 26 februari, 2018 - 12:50

Teskedsorden driver arvsfondsprojektet APPropå rasism. Vi har pratat med Lova Wallerö som berättar om projektet, hur de arbetar och vad som är på gång.

Vad gör ni i ert projekt?
Vi har skapat appen Reality Check, Sveriges första app mot rasism! Projektet bygger på intervjuer med ungdomar runt om i Sverige, kring deras upplevelser av rasism. Spelet som finns i appen är upplevelsebaserat, spelaren får själv agera i olika situationer, och är utvecklat för att utmana fördomar och normer.

Eleverna kan spela spelet under en veckas tid och följa någon av tre karaktärer. Två av karaktärerna rasifieras som icke-vita och som den tredje karaktären spelar du dig själv, vem du än är. På så vis får spelaren uppleva olika former av diskriminering eller rasistiska uttryck som karaktärerna möter i vardagen. Målet är att spelet ska användas i undervisning för elever i åldrarna 13-19 år. Spelet lanseras tillsammans med en lärarhandledning och är till för att öppna upp möjligheten för lärare att lyfta frågor om rasism och diskriminering i klassrummet.

Genom spelets gång möter spelaren fakta i form av texter om vad exempelvis afrofobi, islamofobi, antisemitism eller antiromism betyder och innebär. Även filmer med fakta om allt från Sveriges rasistiska historia till tips om vad en kan göra för att motverka rasism och annat som kan hjälpa en att förstå rasismens mekanismer.

Varför behövs en app?
Appen som medel skapar en plattform genom vilken vi kan lyfta tunga frågor, som ofta kan vara svåra att diskutera. Målet för oss på Teskedsorden är att genom olika kulturprojekt i skolan kunna nå ut till barn och ungdomar, och få dem att reflektera kring frågor om mångfald och tolerans. Vi ser appen som ett nytt verktyg som kan komplettera de metoder som redan existerar för att belysa dessa frågor, med målet att nå ut till så många som möjligt. Appen som format är dessutom effektiv eftersom den kan ses som en lättsammare metod för att diskutera komplicerade och svåra ämnen.

Varför är ert projekt viktigt?
Projektet är viktigt eftersom det är det första i sitt slag. Som Sveriges första app mot rasism utforskar vi ett nytt område, där vi kan diskutera frågor om rasism och diskriminering med hjälp av nya medel. Spelets innehåll knyter an till skolans övergripande demokrati- och värdegrunduppdrag. Detta då det hjälper eleverna att träna och utveckla abstrakt och kritiskt tänkande, vilket de därefter kan koppla till praktisk handling.

Målet är att när användaren har spelat klart så ska denne känna att hen har ett första hjälpen-kit för att kunna upptäcka vardagsrasism, och ingripa vid behov. Målet är dessutom att de ungdomar som själva utsätts för rasism inte ska känna sig ensamma. Att de ska få stöd i hur en kan agera i situationer när en känner sig utsatt och inse möjligheten att vända sig till andra i sin närhet eller i skolan vid sådana lägen. Vikten ligger i att uppmärksamma denna problematik och på så vis även få de som inte är utsatta att upptäcka rasistiska mönster och uppmuntra dem att därefter bryta dessa.  

Hur många är ni i projektet, både aktiva och deltagare?
Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt Centrum och Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk, med stöd från MUCF och Arvsfonden. Appen har framtagits av apputvecklaren PiJa och med hjälp av mediaprogrammet Plotagon. Vi har en projektgrupp som består av representanter från Teskedsorden, Mångkulturellt Centrum och Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk.

Referensgruppen har bestått av olika ungdomar, bland annat från NoBo i Botkyrka. Projektet hade dessutom aldrig kunnat genomföras om vi inte hade intervjuat ungdomar från hela Sverige och på så vis fått ta del av deras upplevelser och erfarenheter.

Ladda ner Reality Check

Appen Reality Check lanserades den 19 februari och finns att ladda ner kostnadsfritt från både App Store och Google Play.