Tidsbron gör levande historia intressant för barn och unga

Projektet Tidsbron handlar om att väcka liv i Skillingaryds lägerområde och göra det mer lockande för en yngre publik. Genom olika aktiviteter vill man stärka samarbetet med förskola och skola. Målet är att skapa en mötesplats för ungdomar där de själva är med och lyfter fram historien för att göra den mer tillgänglig. Detta sker i första hand med dramatiseringar av olika slag.
Senast uppdaterad: 26 juli, 2017 - 06:00

 

 

– Vi ville väcka liv i det statliga byggnadsminnet Skillingaryds läger, som är ett fantastiskt område, men där det inte händer så mycket, framför allt inte för unga. Och skapa ett intresse för vår historia redan i tidig ålder, säger Elin Ljungqvist, projektledare för Tidsbron.

I projektet görs också en film, en dramadokumentär, i undervisningssyfte till skolor och museer runt om i Sverige. Filmen kretsar kring ett slag som ägde rum år 1567 på en plats som kallas Getaryggen där tittaren får följa den unge Nils som tvångsrekryteras ut i det nordiska sjuårskriget.

– Tanken är att vi i det medföljande studiematerialet även kommer att knyta an till den krigssituation som finns i världen i dag och försöka visa att, även om det var väldigt länge sedan, så har vi i Sverige och i Småland också tvingats leva på flykt och försvara våra hem. Förhoppningsvis kommer det att väcka lite tankar hos dem som ser filmen. Jag är nämligen helt övertygad om att man först måste känna till sin egen historia innan man kan ha förståelse och respekt för någon annans bakgrund, säger Elin Ljungqvist.

Tidsbron drivs av Stiftelsen Regementsheden i Skillingaryd.