Trampolin stärker unga hbtq-personer

Den 17 maj är det den internationella dagen mot homo- och transfobi. Arvsfonden stödjer flera projekt som syftar till att stärka HBTQ-personers rättigheter. RFSL Stockholms projekt Trampolin är ett exempel.
Senast uppdaterad: 27 september, 2017 - 11:59

 

 

Trampolin är ett mentorskapsprogram för unga hbtq-personer i åldrarna 13-25 år. Äldre hbtq-personer fungerar som mentorer och stödjer samt stärker de yngre i samtal över nätet. Projektet skapar trygghet och förståelse och minskar isolering och ohälsa.

Projektet, som har pågått i fyra år, täcker hela landet och har genomförts av RFSL Stockholm. Till programmet finns också sajten och metodboken HBTQ-kojan.se.

– Att få se det engagemang som äldre hbtq-personer ger till de som är unga gör mig väldigt glad. Hur vår metod i praktiken leder till att öka unga hbtq-personers hälsa och självkänsla är fantastiskt, säger Jojo Stenberg, projektledare för Trampolin.

Trampolin avslutades som arvsfondsprojekt 2015, och drevs därefter vidare i RFSL Stockholms regi under ungefär ett år. Verksamheten ligger just nu på paus då det saknas finansiering, men det finns förhoppningar om att arbetet ska återupptas och drivas vidare av RFSL Ungdom framöver.