Vägen till en förbättrad psykisk hälsa

Tillsammans – för god psykisk hälsa är projektet från Västmanland som med stöd i egenutvecklade modeller för samverkan, kunskapsutveckling och informationsspridning jobbar för en bättre samverkan mellan vården, beslutsfattare och brukarorganisationer. Målet med Västmanlandsmodellen, som projektets egen modell heter, är att genom bättre samverkan förändra attityder och bemötande gentemot människor som lever med psykisk ohälsa.
Senast uppdaterad: 10 oktober, 2018 - 09:13

 

 

– Vi vill uppnå ett öppnare klimat kring psykisk hälsa i Västmanland och en bred samverkan kring detta, säger Pauline Salzer, verksamhetsutvecklare, och fortsätter:

– Projektet behövs för att alla har en psykisk hälsa. Den behöver accepteras, värderas och respekteras precis på samma sätt som vår fysiska hälsa, säger Pauline Salzer.

Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland, som står bakom och driver Tillsammans – för god psykisk hälsa, vill dela med sig av erfarenheter från projektet till resten av Sverige efter projektets genomförande. Det görs bland annat i föreläsningar, debatter och samtal mellan människor för att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa.

I dag driver Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland även projektet Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer, där man samverkar med folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer. Projektet har vuxit fram i arbetet kring det pågående Tillsammans för psykisk hälsa – Västmanlandsmodellen. Projekten kommer att samarbeta och följer varandras organisation.