Vattenvana – lär nyanlända simma i Göteborgs vatten

Projektet Vattenvana i Göteborg startades för att få nyanlända barn och unga att känna sig trygga i och omkring vatten. Kombinationen av simning, segling och social samvaro har gett goda resultat för ökad trygghet hos barn och unga.
Senast uppdaterad: 12 mars, 2018 - 15:55

 

 

– Vi skapar aktiviteter där barn och unga får komma i kontakt med vattnet på ett tryggt och roligt sätt, och får lära sig att både simma och segla. Här får alla ha roligt och samtidigt öva upp sin vattenvana, säger Malin Enerås, projektledare och fortsätter:

– En av de utmaningar vi hittills mött i projektet är den nuvarande situationen för asylsökande och nyanlända ungdomar. Några av våra deltagare har tvingats att flytta till andra orter eller till andra boenden vilket i vissa fall gjort det svårt för dem att fortsätta, säger Malin Enerås.

Tack vare deltagarnas engagemang har de på eget initiativ startat ett språkkafé vintertid där de träffas varje vecka och umgås samt tränar svenska tillsammans.

– De möten som sker i våra aktiviteter tror jag är det viktigaste vårt arbete kan åstadkomma. Ungdomar med olika bakgrund och olika förmågor hjälper varandra att lära sig mer om vatten, båtliv och segling och simning. När människor gör saker tillsammans och möts i ett gemensamt intresse tror jag att vi kan skapa ett öppnare och mer hållbart samhälle. Våra aktiviteter skapar relationer som ger ett ömsesidigt utbyte, minskar fördomar och vidgar perspektiv. Att vi dessutom möjliggör att fler unga kan vara trygga i och runt vatten är en fantastisk bonus, säger Malin Enerås.

Vattenvana drivs av Göteborgs Kungliga Segelsällskap GKSS - AccessAbility Center och är en del av Arvsfondens nyanländasatsning.

Om Arvsfondens satsning på nyanlända

Regeringen har beslutat att ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden ska vara att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering. För att öka antalet projekt som riktar sig till målgruppen nyanlända barn och unga startade Arvsfondens satsning på nyanlända under 2016.

Satsningen har till syfte att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansera 150 nyskapande projekt över hela Sverige, nära målgruppen, under perioden 2016-2018.

Kraven och kriterierna är desamma i nyanländasatsningen som för alla ansökningar till Arvsfonden. Hittills har 85 projekt över hela landet beviljats stöd inom satsningen. Projekten är verksamma inom bland annat områdena hälsa, mötesplatser, mentorskap och stöd, kultur och kreativt skapande, familje- och föräldrastöd, arbetsliv och studier.

I satsningen på nyanlända ser vi ett stort engagemang och nya sätt att tänka från föreningslivet. Många projekt utvecklas till att bli mötesplatser för utökade nätverk, språkträning och socialt stöd.

Nyanländasatsningen

Arvsfonden satsar på nyanlända barn och ungas inkludering och etablering – 120 projekt under tre år.