Vi vill bidra skapar meningsfullhet i vardagen

Projektet Vi vill bidra vill få in personer med de största funktionsnedsättningarna på arbetsmarknaden. Projektets deltagare vill med stöd av personlig assistans bidra med arbete inom exempelvis kommunservice, olika organisationer, kaféverksamhet eller som publikvärdar. Syftet är att ge alla samma möjlighet till en meningsfull vardag i det vanliga arbetslivet.
Senast uppdaterad: 30 mars, 2017 - 16:03

– Vi arbetar för att deltagarna med hjälp av sin personliga assistans ska komma ut och bidra med sin funktionsförmåga på vanliga arbetsplatser, säger Anette Ärlerud som är projektledare.

Föreningen JAG: s medlemmar vill inte ha ytterligare en insats för sysselsättning utan de vill göra en insats genom att arbeta.

– Vi vill använda de resurser som i dag läggs på daglig verksamhet och i stället se till att deltagarna får meningsfulla arbetsuppgifter, på riktiga arbetsplatser och i gemenskap med andra i samhället, säger Anette Ärlerud.

Vi vill bidra drivs av den ideella riksföreningen Föreningen Jämlikhet Assistans Gemenskap (JAG) och är en del av Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Om Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Sedan 1969 är personer med funktionsnedsättning en av Arvsfondens tre målgrupper. Färdtjänst och personlig assistans prövades först i arvsfondsprojekt innan de blev etablerade verksamheter.

För att öka antalet projektidéer som riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning startade Arvsfonden funktionshindersatsningen Egen Kraft! Satsningen har pågått under drygt tre år, 2013-2016, och är den största i Sverige någonsin på utvecklingsprojekt med och av personer med funktionsnedsättning. Över 600 miljoner kronor har beviljats till mer än 200 projekt runt om i hela Sverige.

Genom att med konkreta exempel visa hur olika Egen Kraft-projekt har jobbat för att skapa ett samhälle för alla vill vi inspirera föreningar och organisationer att fortsätta söka pengar för sina nyskapande idéer för och med personer med funktionsnedsättning. Det är även framöver en prioriterad målgrupp för Arvsfonden.