Nyheter

Hållbarhetsprojekt i Katrineholm får stöd med 4,3 miljoner kronor

Föreningen Teater K i Katrineholm får stöd med 4,3 miljoner kronor för sitt projekt Scenario 2030.

Schizofreniförbundet för stöd med 7,5 miljoner kronor från Arvsfonden

Schizofreniförbundet får stöd med drygt 7,5 miljoner kronor för sitt projekt BUSKUL.

Arvsfonden delar ut 162 miljoner

Vid årets första sammanträde den 19 februari 2020 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 162 miljoner kronor till 41 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Krönika: "Våra viktiga satsningar"

Under de allra senaste åren har allt fler rapporter larmat om en ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Rapporteringen om den tilltagande ohälsan gäller allt från att unga uppger att de mår allt sämre till svårare diagnostiserad psykisk ohälsa. Den dystra utvecklingen speglas också i statistik som gäller läkemedelsförskrivning och ökande köer till den psykiatriska barn- och ungdomsvården.

Seminarium om arvfondsprojekt på landsbygden

Den 12 mars är det dags för seminariet Arvsfondsprojekt på landsbygden. Under dagen kommer bland annat utmaningar och erfarenheter av att driva ideell verksamhet på landsbygden diskuteras och studien Arvsfondsprojekt på landsbygden presenteras.

Att sätta ord på sina känslor

Arvsfondsprojektet Säg det – sen gör det, vill skapa kreativa forum för samtal och metoder för att normalisera känslor hos unga och vuxna personer med psykisk ohälsa.

Filmer för äldre med kognitiv funktionsnedsättning

Nu har arvsfondsprojektet Ögonblick att minnas – film för levande samtal släppt nya filmer. Filmerna är speciellt framtagna för att fungera som utgångspunkt för samtal med äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning eller sjukdom, tidigare benämnt demenssjukdom.

Mental hälsa för idrottare

När Ante Anderssons dotter insjuknande i anorexia insåg han att en idrottares förutsättningar för att komma tillbaka efter motgångar kan se annorlunda ut än för andra människor. Det var så idén till arvsfondsprojektet We & Sports uppstod.

Arvsfonden deltar på Folk och Kultur

Arvsfonden kommer att delta på Folk och Kultur som är ett kulturpolitiskt konvent och en mötesplats för samtal om konst och kulturens betydelse i vårt samhälle.

Rättighetsreportrarna

Barn och unga känner inte alltid till sina rättigheter och vilken möjlighet de har att påverka. Det vill arvsfondsprojektet Rättighetsreportrarna ändra på. Genom det interaktiva, digitala läromedlet uppmuntras elever att undersöka sin skola utifrån FN:s barnkonvention.

Sidor