Nyheter

Med anledning av Riksrevisionens rapport om Allmänna Arvsfonden

Idag, fredag den 29 mars, presenterade Riksrevisionen sin granskning av 226 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2018. I revisionsberättelsen för Kammarkollegiets redovisning av Allmänna arvsfonden 2018 har Riksrevisionen avvikande meningar gällande löpande redovisningar vid avveckling av dödsbon samt redovisningen av utbetalda projektmedel. Här återger vi det svar Kammarkollegiet skickade till Riksrevisionen 8 februari 2019.

Arvsfondens nyhetsbrev för mars ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfondsdelegationen: Hanna Åkesson

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Hanna Åkesson har varit ledamot sedan 2015 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Infoträffar i maj för föreningar och kommuntjänstemän i Östergötland

Med mottot Vi är hela Sveriges arvsfond håller Arvsfonden länsvisa informationsträffar för föreningsliv och kommuner för att berätta om hur föreningar och organisationer kan söka finansiellt stöd ur fonden. Närmast i tur står Östergötland den 6 och 7 maj i Linköping.

Med anledning av debattartikel i Aftonbladet

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder kommenterar den debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 11 mars 2019.

Sök pengar till föreningslokal hos Arvsfonden

Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.

Boka datum – utvärderingsseminarium 22 maj

Den 22 maj klockan 13.00–16.30 bjuder Arvsfonden in till ett utvärderingsseminarium om projekt som arbetar mot rasism, utanförskap och våldsbejakande extremism. Seminariet äger rum på Spårvagnshallarna i Stockholm.

Arvsfondens nyhetsbrev för februari ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Krönika: "Samverkan för välfärdsutveckling"

Civilsamhället har genom sin verksamhet unika möjligheter att medverka till bättre livsvillkor för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Allmänna arvsfonden å sin sida kan genom finansiellt stöd bidra till att idéer och uppslag i föreningslivet om projekt till förmån för dessa grupper kan prövas och förverkligas. Tillsammans har vi därmed fantastiska möjligheter att bidra till fortsatt välfärdsutveckling i Sverige.

De synliggör ungas mående med humor och allvar

Musikalen om ungas mående i dagens digitala vardag – Det syns inte – har nypremiär den 22 mars. Projektet som drivs av den ideella föreningen Arts & Hearts kombinerar forskning med scenkonst och har ett treårigt stöd från Arvsfonden.

Sidor