Nyheter

Arvsfonden på MR-dagarna i Stockholm 15-17 november

Arvsfonden deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, som i år äger rum i Stockholm 15-17 november på Stockholmsmässan. Vi är på plats som utställare och mängder av arvsfondsprojekt deltar också under dagarna.

Arvsfondens nyhetsbrev för oktober ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Krönika: "Det räcker med att uppfinna hjulet en gång"

Allmänna arvsfonden har stora möjligheter att bidra till långsiktig välfärdsutveckling. En viktig förutsättning är att kunskap och erfarenheter av projektverksamhet kan spridas på ett effektivt sätt. Det är i själva verket också en av Arvsfondsdelegationens viktigaste utmaningar. Här måste vi bli bättre.

Musik ska underlätta kommunikation med demenssjuka

I september beviljades projektet ”Musik som brobyggare hemma” stöd från Arvsfonden inom ramen för den pågående satsningen på äldre personer med funktionsnedsättning, Ålder är inget hinder.

Föreningen Svenska Skidspelen i Falun får stöd med 5 miljoner kronor

Föreningen Svenska Skidspelen i Falun får stöd från Arvsfonden med 5 miljoner kronor för att anlägga en asfaltsbana vid Lugnets idrottsområde.

Nytt nationellt projekt erbjuder ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att cykla tvåhjuling

FUB Stockholm får stöd med drygt 1,2 miljoner kronor från Arvsfonden för sitt projekt Jag Kan Cykla.

Heldag för projekt i Arvsfondens nyanländasatsning

Sedan 2016 pågår Arvsfondens satsning för att stödja nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Den 28 september samlade vi merparten av det 90-tal projekt som hittills beviljats stöd inom ramen för denna satsning i Stockholm.

INBJUDAN till seminariet En resa i Allmänna arvsfondens spår

Vi bjuder in till ett utvärderingsseminarium i Stockholm den 22 november om studien: En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i Allmänna arvsfondens spår.

Arvsfonden delar ut drygt 53 miljoner kronor i stöd

Vid årets femte sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 53 miljoner kronor till 18 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

INBJUDAN seminarium: Tillsammans når vi längre – föräldrastöd i samverkan

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm bjuder vi den 13 november in till ett halvdagsseminarium om föräldraskapsstöd. På seminariet kommer projekt som har utvecklat verksamhet med stöd av Arvsfonden att berätta om samverkansformer och framgångsfaktorer. Representanter från myndigheter, civilsamhälle och kommun finns på plats för en dialog kring hur vi kan hitta lösningar för långsiktig förvaltning av metoder och projekt.

Sidor