Nyheter

Krönika: "Samverkan för välfärdsutveckling"

Civilsamhället har genom sin verksamhet unika möjligheter att medverka till bättre livsvillkor för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Allmänna arvsfonden å sin sida kan genom finansiellt stöd bidra till att idéer och uppslag i föreningslivet om projekt till förmån för dessa grupper kan prövas och förverkligas. Tillsammans har vi därmed fantastiska möjligheter att bidra till fortsatt välfärdsutveckling i Sverige.

De synliggör ungas mående med humor och allvar

Musikalen om ungas mående i dagens digitala vardag – Det syns inte – har nypremiär den 22 mars. Projektet som drivs av den ideella föreningen Arts & Hearts kombinerar forskning med scenkonst och har ett treårigt stöd från Arvsfonden.

Projekt mot spelberoende får stöd med 8,3 miljoner kronor från Arvsfonden

Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö får stöd med drygt 8,3 miljoner kronor från Arvsfonden för att motverka spelberoende bland barn och unga.

Degeberga Byalag får stöd med 1,6 miljoner kronor från Arvsfonden

Degeberga Byalag får stöd med drygt 1,6 miljoner kronor från Arvsfonden för att främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Degeberga med omnejd.

Arvsfonden delar ut 101 miljoner kronor i stöd

Vid årets första sammanträde 13 februari 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 101 miljoner kronor till 32 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Arvsfonden på Sverigeresa i Västra Götaland

Allmänna arvsfonden finns till för alla Sveriges föreningar och organisationer som i projektform vill utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondens nyhetsbrev för januari ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfonden informerar om finansieringsmöjlighet på Folk och Kultur

Med seminarium och monter på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 6-9 februari 2019 vill Arvsfonden öka kunskapen om att söka pengar ur fonden för satsningar inom kulturområdet.

Förverkliga din idé med stöd av Arvsfonden

Nytt år och nya idéer som väntar på att förverkligas – kanske med stöd av Arvsfonden?

Arvsfondens nyhetsbrev för december ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Sidor