Nyheter

Möt Arvsfonden i Almedalen i sommar

Årets Almedalsvecka i Visby äger rum 30 juni-7 juli. Arvsfonden finns på plats med eget tält nere i hamnen på Hamnplan H212 den1-4 juli.

Arvsfondsdelegationen: Magnus Jägerskog

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Magnus Jägerskog har varit ledamot sedan början av 2018 och vi bad honom berätta om sin roll i delegationen.

Nyanlända ungdomar tränar seniorer i den digitala världen

Genom Örebro-baserade IT-Guide Sweden tränar nyanlända ungdomar seniorer i den digitala världen, till exempel när det gäller användning av IT, mobiltelefoner och internet. I utbyte får de nyanlända träna sin svenska och de får en bättre kontakt med det svenska samhället. Mötena sker på internetcaféer.

Arvsfondens nyhetsbrev för april ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfondens Projektbarometer för 2018

För fjärde året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Arvsfondsdelegationen: Helena Corell

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Helena Corell har varit ledamot sedan 2015 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Premiär för KFUM Funkis

Den 1 maj slår KFUM Linköping upp portarna till KFUM Funkis, en mötesplats och ett lekrum i Linköping för barn i åldern 3-11 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), deras föräldrar och syskon.

Låt med mig – musik på egna villkor

Låt med mig är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet. Projektets syfte är att ge ungdomar med kognitiva funktionsskillnader tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande.

Klimatförändringsprojekt i Malmö får stöd med 6,6 miljoner kronor

Vardagens civilkurage i Malmö får stöd med drygt 6,6 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Vardagsklimatet som ska möjliggöra för ungdomar att skapa opinion kring klimatet.

Projektet Hero Of The Talk i Södertälje får stöd med 3,8 miljoner kronor från Arvsfonden

Södertälje Inter FC får stöd med drygt 3,8 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Hero Of The Talk som ska minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap.

Sidor