Nyheter

Matglad app vinner Sveapriset

Arvsfondsprojektet Matglad använder ny teknik för att inspirera och hjälpa personer med lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar att planera handla och tillaga nyttig och god mat.

Arvsfonden besöker Borlänge

Den 23-24 november bjöd projektet Borlänge - möjligheternas stad tillsammans med Borlänge kommun in till diskussion om idrott, inspiration och integration.

Minister besöker Arvsfondsprojekt

Förra veckan besökte barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Arvsfondsprojektet Otto - Vägen vidare i Malmö.

Internationell dag mot kvinnovåld

Idag är det den internationella dagen för att bekämpa våld mot kvinnor. Arvsfonden stödjer många projekt för utsatta flickor och unga kvinnor.

Idag firar vi Internationella barndagen

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför idag som den stora barndagen. Arvsfonden stödjer många projekt som arbetar med utsatta barn.

Arvsfonden deltar på MR-dagarna i Göteborg

Arvsfondens handläggare deltar den 9-10 november under Mänskliga rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg. Både Arvsfonden och flera Arvsfondsprojekt finns på plats som utställare.

Lyckad Sverigeresa till Örebro och Uppsala

Arvsfonden besökte Örebro och Uppsala 4-6 november under Sverigeresan. Där berättade vi för kommuntjänstemän och föreningar hur man söker pengar från Arvsfonden.

Arvsfonden fördelar drygt 67 miljoner till nyskapande projekt

Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 21 oktober fördelades drygt 67 miljoner kronor till 52 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Fäktning för synskadade - ett Arvsfondsprojekt

Idag, den 15 oktober, uppmärksammar vi Den Vita Käppens dag med ett aktuellt Arvsfondsprojekt för personer med synnedsättning.

Krönika: "Arvsfonden som tacksam ballerina"

Statskontoret överlämnade nyligen en myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen. Min bedömning är att Statskontoret gjorde en bra analys och presenterade ett antal slutsatser och rekommendationer som är väl värda att ta till sig.

Sidor