Nyheter

Föreningen FUB Klippan Åstorp får stöd med 4,5 miljoner kronor

Föreningen FUB Klippan Åstorp får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor från Arvsfonden för att tillgänglighetsanpassa sporthallen i Sågenhuset i Klippan.

Arvsfonden delar ut 200 miljoner kronor i stöd

Vid årets andra sammanträde 10 april 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 55 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Välkommen att anmäla dig till ett seminarium om segregation, rasism, utanförskap och extremism

Den 22 maj bjuder vi in till ett utvärderingsseminarium i Stockholm om studien: Vägar till delaktighet? Det är ett seminarium om segregation, rasism, utanförskap och extremism.

Arvsfondens Sverigeresa fortsätter till Östergötland

Allmänna arvsfonden finns till för alla Sveriges föreningar och organisationer som i projektform vill utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. För att göra fler uppmärksamma på vilka möjligheter som finns åker vi på en Sverigeresa och informerar om Arvsfondens verksamhet, vad som gäller för att kunna ansöka och hur man gör.

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2018

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2018 har lämnats in till regeringen. Den visar att Arvsfonden fördelade nästan 647 miljoner kronor till 377 nyskapande projekt och lokaler runt om i Sverige under 2018.

Med anledning av Riksrevisionens rapport om Allmänna Arvsfonden

Idag, fredag den 29 mars, presenterade Riksrevisionen sin granskning av 226 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2018. I revisionsberättelsen för Kammarkollegiets redovisning av Allmänna arvsfonden 2018 har Riksrevisionen avvikande meningar gällande löpande redovisningar vid avveckling av dödsbon samt redovisningen av utbetalda projektmedel. Här återger vi det svar Kammarkollegiet skickade till Riksrevisionen 8 februari 2019.

Arvsfondens nyhetsbrev för mars ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfondsdelegationen: Hanna Åkesson

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Hanna Åkesson har varit ledamot sedan 2015 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Infoträffar i maj för föreningar och kommuntjänstemän i Östergötland

Med mottot Vi är hela Sveriges arvsfond håller Arvsfonden länsvisa informationsträffar för föreningsliv och kommuner för att berätta om hur föreningar och organisationer kan söka finansiellt stöd ur fonden. Närmast i tur står Östergötland den 6 och 7 maj i Linköping.

Med anledning av debattartikel i Aftonbladet

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder kommenterar den debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 11 mars 2019.

Sidor