Nyheter

Pröva din dröm – ring oss 13 december och diskutera din projektidé

Arvsfondens handläggare är beredda vid årets sista telefonjour på torsdag 13 december att besvara dina frågor om hur du förverkligar din idé med hjälp av Arvsfonden.

Riksförbundet FUB tilldelas pris av Arvsfonden

Riksförbundet FUB:s Stiftelse ALA och projekt Anpassad IT – vägen till digital delaktighet. Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm.

Örebro läns idrottsförbund tilldelas pris av Arvsfonden

2018 års Guldkorn i kategorin Ungdom tilldelas Örebro läns idrottsförbunds projekt Unga satsar jämt. Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm.

Norrköpings ungdomscirkus tilldelas pris av Arvsfonden

2018 års Guldkorn i kategorin Lokalstöd tilldelas Norrköpings ungdomscirkus för projektet Tillgänglighetsanpassad cirkuslokal. Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm.

Tjejers rätt i samhället tilldelas pris av Arvsfonden

2018 års Guldkorn i kategorin Barn tilldelas TRIS, Tjejers rätt i samhället för projektet Ronjabollen. Priset är på 50 000 kronor och delades ut idag i Stockholm.

Prisutdelning av Arvsfondens Guldkorn 2018

I samband med dagens introduktionsdag för nya projektledare delade Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder ut pris till årets Guldkorn. Utmärkelsen ges till projekt som på ett förtjänstfullt sätt genomfört sitt projekt och dessutom överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört.

Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

Projektet Möjlighetsinkubatorn har avbrutits och ärendet överlämnas till Kammarkollegiet.

Parasport Sverige får stöd med 10 miljoner kronor från Arvsfonden

Svenska Parasportförbundet får stöd med drygt 10 miljoner kronor från Arvsfonden för sitt projekt ParaMe, ett nytt digitalt verktyg som ska underlätta och möjliggöra mer idrottande för barn och unga med funktionsnedsättning.

Bohusläns cirkussällskap i Uddevalla får stöd med 5 miljoner kronor

Bohusläns cirkussällskap Reinos vänner i Uddevalla får stöd från Arvsfonden med 5 miljoner kronor för att anlägga en cirkusbyggnad.

Arvsfonden delar ut 134 miljoner kronor i stöd

Vid årets sjätte och sista sammanträde 29 november 2018 beviljade Arvsfondsdelegationen 134 miljoner kronor till 34 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Sidor