Nyheter

Arvsfondens Projektbarometer för 2017

För tredje året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Vägen till en förbättrad psykisk hälsa

Tillsammans – för god psykisk hälsa är projektet från Västmanland som med stöd i egenutvecklade modeller för samverkan, kunskapsutveckling och informationsspridning jobbar för en bättre samverkan mellan vården, beslutsfattare och brukarorganisationer. Målet med Västmanlandsmodellen, som projektets egen modell heter, är att genom bättre samverkan förändra attityder och bemötande gentemot människor som lever med psykisk ohälsa.

Vahák – våga vara minoritet i en minoritet

Ögonblicksteatern från Umeå har skapat Vahák, Våld, ett känslosamt scenkonstverk som porträtterar minoriteter i en föreställning för att genom gestaltning få bland annat skolelever att själva prata om problematiken kring dubbla identiteter. Föreställningen har skapats som en vidareutveckling av det unika material som togs fram i arvsfondsprojektet Queering Sapmi.

Arvsfondens nyhetsbrev för september ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Boxen IF i Visby får stöd med 1,3 miljoner kronor från Arvsfonden

Boxen IF i Visby får stöd med 1,3 miljoner kronor från Arvsfonden för sitt projekt Allas rätt till fysisk aktivitet.

Boka datum – Arvsfondens seminarier i höst

I november arrangerar Arvsfonden två evenemang. Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm anordnar vi den 13 november ett seminarium om föräldrastöd i samverkan. Den 22 november är det ett utvärderingsseminarium om vår stora metastudie: Allmänna Arvsfondens projektportfölj – mellan förvaltning och förnyelse.

Söderhamns Konstförening får stöd med 4 miljoner kronor från Arvsfonden

Söderhamns Konstförening får stöd med drygt 4 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Gatans Rum. Tillsammans med nyanlända och svenska barn vill konstföreningen skapa en helt ny demokratisk mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap.

KFUM Linköping får stöd med 7,1 miljoner kronor av Arvsfonden

KFUM Linköping får stöd med drygt 7,1 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Funkis. Syftet med Funkis är att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer.

BS Gothia i Göteborg får 3,9 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Bågskyttesällskapet Gothia får stöd med drygt 3,9 miljoner kronor från Arvsfonden för byggnation av en tillgänglighetsanpassad bågskyttehall.

Synskadades Riksförbund i Kalmar Län får stöd med 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden för projekt som ska öka trafiksäkerheten

Synskadades Riksförbund i Kalmar Län får stöd med 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Chans till dispens – Nya metoder för träning och tester för körkort vid synfältsbortfall.

Sidor