Nyheter

Nya projekt som blev beviljade pengar ur fonden i juni

I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor.

Fortsättningsprojekt som blev beviljade pengar ur fonden i juni

I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

En ny utvärderingsrapport om Arvsfondens lokalstöd

Utvärderingen av lokalstödet omfattar 207 lokalstödsprojekt som under perioden 2007-2013 beviljats pengar för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Totalt har dessa projekt beviljats cirka 283 miljoner kronor. En fördjupning har gjorts av projekt som ingick i Arvsfondens särskilda lokalstödssatsning 2012-2013.

Kokboksappen Matglad får pris!

Hushållssällskapet Väst och projektet Matglad har utsetts till en av vinnarna i Post- och Telestyrelsens (PTS) tävling ”Innovation för alla” för sitt arbete med kokboksappen Matglad – helt enkelt.

Arvsfonden på projektbesök i Mora

I veckan besökte Arvsfonden projektet Anpassad IT - vägen till digital delaktighet.

Vad har Cirkus Cirkör, X-Cons och unga kvinnor i Tornedalen gemensamt?

Arvsfondsdelegationen har under tidsperioden 1994-2012 beviljat 83 miljoner kronor till 42 projekt inom området unga, arbete och sysselsättning. Idag presenteras utvärderingen vid ett seminarium i Stockholm.

Grönt ljus för 68 arvsfondsprojekt

På onsdagen gav Arvsfondsdelegationen bifall till 68 projekt med en total budget på dryga 105 miljoner kronor. Projekten som nu startar kommer bland annat involvera ungas inflytande i den professionella scenkonsten, utveckla och ge stöd till familjehem samt involvera personer med funktionsnedsättning i modelljärnvägsbygge.

Nya projekt som blev beviljade pengar ur fonden i april

I april fördelade Arvsfonden 105,8 miljoner kronor till 68 stycken projekt. Av dessa var 33 stycken projekt nya och de fick dela på 45,4 miljoner kronor.

Arvsfonden arrangerar ett utvärderingsseminarium den 7 maj

Arvsfonden har en uppföljnings- och utvärderingsverksamhet vars syfte är att ta tillvara på projektens erfarenheter. I maj arrangerar vi ett utvärderingsseminarium inom området unga, arbete och sysselsättning där forskaren Gunnar Gillberg redovisar resultaten från hans och Mattias Bengtsson studie.

Ring in och testa din idé

Är din idé ett möjligt arvsfondsprojekt? Visste du att du som har en projektidé kan ringa in och diskutera den med våra handläggare. Varje tisdag och torsdag har vi avsatt särskilda telefontider för att du ska kunna bolla dina projektidéer med oss. Du kan ställa frågor om både projekt- och lokalstöd.

Sidor