Nyheter

Semestertider

Nu är det semestertider på Arvsfonden, men kansliet är bemannat under hela sommaren.

Arvsfonden i Almedalen – sätter barnrättsfrågor på agendan

Under årets almedalsvecka finns Arvsfonden på plats för att uppmärksamma och diskutera barnrättsfrågor med aktörer inom föreningslivet, politiker och allmänheten. Vi arrangerar även två seminarier, där det finns möjlighet att testa sin projektidé på några av Arvsfondens handläggare.

Välkommen till nya Arvsfonden.se

Vi har lanserat vår nya webbplats med nytt utseende och förbättrad funktionalitet. Vår förhoppning är att våra besökare ska tycka att det är enkelt och användarvänligt att ta del av Arvsfondens verksamhet.

Nya projekt som blev beviljade stöd i juni 2014

I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor.

Fortsättningsprojekt som blev beviljade stöd i juni 2014

I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken. Av dessa var 40 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 58,4 miljoner kronor.

En garde! - Här pågår fäktning för synskadade!

Fäktkonsten, som ibland likställs med ”ett blixsnabbt schackparti”, handlar om att läsa av sin motståndare, parera och attackera när rätt tillfälle ges- en nog så svår uppgift för gemene man. Lägg därtill att du med försvagad, eller fullt nedsatt syn skall göra detsamma. Det är dock fullt möjligt, menar man på föreningen Syd i Fokus som driver arvsfondsprojektet Fäktning för synskadade.

Arvsfonden på kontrollbesök i Umeå

I början av maj besökte Arvsfonden Umeå för att genomföra kontrollbesök hos tre av våra projekt i regionen.

Arvsfonden ökar barns möjligheter i samhället

Arvsfonden har hitills i år delat ut 68 miljoner kronor till projekt för att utveckla barns möjligheter i samhället.

Sidor