Nyheter

Fortsättningsprojekt som blev beviljade stöd i juni 2014

I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken. Av dessa var 40 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 58,4 miljoner kronor.

En garde! - Här pågår fäktning för synskadade!

Fäktkonsten, som ibland likställs med ”ett blixsnabbt schackparti”, handlar om att läsa av sin motståndare, parera och attackera när rätt tillfälle ges- en nog så svår uppgift för gemene man. Lägg därtill att du med försvagad, eller fullt nedsatt syn skall göra detsamma. Det är dock fullt möjligt, menar man på föreningen Syd i Fokus som driver arvsfondsprojektet Fäktning för synskadade.

Arvsfonden på kontrollbesök i Umeå

I början av maj besökte Arvsfonden Umeå för att genomföra kontrollbesök hos tre av våra projekt i regionen.

Arvsfonden ökar barns möjligheter i samhället

Arvsfonden har hitills i år delat ut 68 miljoner kronor till projekt för att utveckla barns möjligheter i samhället.

Sidor