Nyheter

Arvsfonden arrangerar två utvärderingsseminarier i december

Arvsfonden har en uppföljnings- och utvärderingsverksamhet vars syfte är att ta tillvara på projektens erfarenheter. I december arrangerar vi två utvärderingsseminarier där forskare redovisar resultaten från de studier som de har genomfört. Dessutom delar några av de arvsfondsprojekt som ingår i studierna med sig av sina kunskaper.

Arvsfonden deltar på MR-dagarna i Umeå

Som en del i satsningen Egen Kraft! deltar Arvsfonden den 13-15 november på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå. Vi medverkar som utställare och kommer även att arrangera ett seminarium på temat "Kultur och tillgänglighet".

Nya projekt som blev beviljade stöd i oktober

I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor.

Fortsättningsprojekt som blev beviljade stöd i oktober

I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 25 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 38,6 miljoner kronor.

Internationella Alzheimerdagen

Idag, den 21 september, är det den Internationella Alzheimerdagen. Inom Arvsfondens satsning Egen Kraft! pågår just nu flera projekt som vänder sig till personer med olika typer av neurologiska sjukdomar.

Nya projekt som blev beviljade stöd i september

I september fördelade Arvsfonden knappt 90,6 miljoner kronor till 62 stycken projekt. Av dessa var 31 stycken projekt nya och de fick dela på 51,2 miljoner kronor.

Fortsättningsprojekt som blev beviljade stöd i september

I september fördelade Arvsfonden knappt 90,6 miljoner kronor till 62 stycken projekt. Av dessa var 31 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 39,4 miljoner kronor.

OBS! Underhåll av webbplatsen

Webbplatsen underhålls och kommer därför tillfälligt att ligga nere tisdag 9 september, klockan 13.00-15.00.

Nyhet! – Ring in och testa din idé

Är din idé ett möjligt arvsfondsprojekt? Nu kan du som har en projektidé ta chansen att diskutera den med våra handläggare. Från och med tisdag 2 september har vi avsatt särskilda telefontider för att du ska kunna bolla dina projektidéer med oss. Du kan ställa frågor om både projekt- och lokalstöd.

Utmärkelse till projektledare i ett arvsfondsprojekt

Cecilia Gärding – projektledare för arvsfondsprojektet Kulturarvsagenterna, har blivit tilldelad EU:s jämställdhetsinstituts utmärkelse ”Women and Men Inspiring Europe 2014”, för sitt arbete med projektet.

Sidor