Nyheter

Parkour och skateboard engagerar på Dalarö

På Dalarö, strax söder om Stockholm saknades en plats för barn och unga att umgås och röra på sig utomhus. Det ville Dalarö Sportklubb råda bot på så de sökte finansiering från Arvsfonden och blev beviljade stöd. Sedan i september har banor för parkour och skateboard stått klara.

Barnböcker med funkistema

Arvsfondsprojektet Prickens kompisar lyfter fram funktionsnedsatta i barnböcker. ‒ Det finns nästan inga böcker för barn där huvudpersonen har funktionsvariation, säger projektledaren Pia Hammargren som kom på idén.

Nya möjligheter till rörelse och gemenskap i Bygdeå

Bygdeå GIF beviljades stöd ur Arvsfonden i november 2018 och är nu i färd med att bygga en allaktivitetspark i Bygdeå, som ligger i Robertsfors kommun.

Berättelser som inspirerar

Arvsfonden stöttar flera projekt med fokus på äldre. Ett av dessa är Sprida mening som syftar till att skapa verktyg för att stimulera äldre med medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning att vara kreativa genom berättelser och på så sätt väcka minnen till liv.

Arvsfonden finansierar projekt som lyfter spontanidrott

Genom åren har Arvsfonden beviljat stöd till en mängd projekt som syftar till att skapa ytor för spontanidrott och ge fler barn och unga möjlighet att utöva en aktivitet eller sport utan krav på engagemang eller medlemskap i en idrottsförening.

Arvsfondens nyhetsbrev för september ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfondsdelegationen: Håkan Ceder

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Håkan Ceder har varit ordförande i delegationen sedan 2016 och vi bad honom berätta om sin roll.

Högläsning som inspirerar

För att skapa samvaro och stimulerande samtal för boende inom äldreomsorgen och personer med demens har Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län startat projektet Läslust hela livet.

Örebro Läns Parasportförbund får stöd med 3,6 miljoner kronor

Örebro Läns Parasportförbund får stöd med drygt 3,6 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Vägvisaren som ska ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering.

Drygt 133 miljoner kronor till 42 projekt

Vid årets fjärde sammanträde, den 18 september, fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 133 miljoner kronor till 42 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Vi önskar stort lycka till i projektarbetet!

Sidor