Nyheter

INBJUDAN till seminariet En resa i Allmänna arvsfondens spår

Vi bjuder in till ett utvärderingsseminarium i Stockholm den 22 november om studien: En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i Allmänna arvsfondens spår.

Arvsfonden delar ut drygt 53 miljoner kronor i stöd

Vid årets femte sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 53 miljoner kronor till 18 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

INBJUDAN seminarium: Tillsammans når vi längre – föräldrastöd i samverkan

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm bjuder vi den 13 november in till ett halvdagsseminarium om föräldraskapsstöd. På seminariet kommer projekt som har utvecklat verksamhet med stöd av Arvsfonden att berätta om samverkansformer och framgångsfaktorer. Representanter från myndigheter, civilsamhälle och kommun finns på plats för en dialog kring hur vi kan hitta lösningar för långsiktig förvaltning av metoder och projekt.

Arvsfondens Projektbarometer för 2017

För tredje året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Vägen till en förbättrad psykisk hälsa

Tillsammans – för god psykisk hälsa är projektet från Västmanland som med stöd i egenutvecklade modeller för samverkan, kunskapsutveckling och informationsspridning jobbar för en bättre samverkan mellan vården, beslutsfattare och brukarorganisationer. Målet med Västmanlandsmodellen, som projektets egen modell heter, är att genom bättre samverkan förändra attityder och bemötande gentemot människor som lever med psykisk ohälsa.

Vahák – våga vara minoritet i en minoritet

Ögonblicksteatern från Umeå har skapat Vahák, Våld, ett känslosamt scenkonstverk som porträtterar minoriteter i en föreställning för att genom gestaltning få bland annat skolelever att själva prata om problematiken kring dubbla identiteter. Föreställningen har skapats som en vidareutveckling av det unika material som togs fram i arvsfondsprojektet Queering Sapmi.

Arvsfondens nyhetsbrev för september ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Boxen IF i Visby får stöd med 1,3 miljoner kronor från Arvsfonden

Boxen IF i Visby får stöd med 1,3 miljoner kronor från Arvsfonden för sitt projekt Allas rätt till fysisk aktivitet.

Boka datum – Arvsfondens seminarier i höst

I november arrangerar Arvsfonden två evenemang. Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm anordnar vi den 13 november ett seminarium om föräldrastöd i samverkan. Den 22 november är det ett utvärderingsseminarium om vår stora metastudie: Allmänna Arvsfondens projektportfölj – mellan förvaltning och förnyelse.

Söderhamns Konstförening får stöd med 4 miljoner kronor från Arvsfonden

Söderhamns Konstförening får stöd med drygt 4 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Gatans Rum. Tillsammans med nyanlända och svenska barn vill konstföreningen skapa en helt ny demokratisk mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap.

Sidor