Nyheter

Arvsfonden lanserar Demokratihandboken.se

För att öka kännedomen kring Arvsfondens arbete släppte Arvsfonden i höstas ”Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra!”, som lyfter fram demokrati och engagemang i koppling till Sveriges föreningsliv, och beskriver hur man kan jobba i föreningsform. Nu blir Demokratihandboken digital och därmed mer tillgänglig för alla.

Arvsfondens nyhetsbrev för april ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Transparens, demokrati och kommande utmaningar

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 lämnades härförleden in till Regeringskansliet. Den visar att Arvsfonden fördelade nästan 597 miljoner kronor till 369 nyskapande projekt och lokaler runt om i Sverige under 2017.

Arvsfonden på NPF-forum 2018

Den 3-4 maj deltar Arvsfonden på Riksförbundet Attentions nationella konferens inom området neuropsykiatri, NPF-forum, som äger rum på Kistamässan i Stockholm.

Sveriges första barn-och ungdomsjour på teckenspråk

Den 23 mars öppnade BOUJT – Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk sin webbplats som är Sveriges första barn-och ungdomsjour på teckenspråk.

Arvsfondsdelegationens ordförande kommenterar ledare i Dagens Nyheter

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder kommenterar den ledare som publicerades i Dagens Nyheter den 12 april 2018.

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 har lämnats in till regeringen. Den visar att Arvsfonden fördelade nästan 597 miljoner kronor till 369 nyskapande projekt och lokaler runt om i Sverige under 2017.

Strong Girls främjar välmående och självkänsla

Umeåprojektet Strong Girls jobbar för att utveckla ett nytt sätt att introducera idrott för tjejer mellan 13 och 16 år och låta tjejernas behov ta plats i idrottsföreningar.

Arvsfondens nyhetsbrev för mars ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Start för nya utvärderingar

Arvsfonden följer pengarnas väg från inkommen ansökan till avslutat och redovisat projekt. För att ta tillvara alla de kunskaper, erfarenheter och resultat som arvsfondsprojektens deltagare och projektledare samlar på sig genom projekten initierar vi varje år ett antal utvärderingar som genomförs av forskare inom det område som utvärderingen ska omfatta.

Sidor