Nyheter

Utbildningsfilmer för trygga samtal med unga

Suntprat är ett arvsfondsprojekt som drivs av Equmenia och Hela Människan, med syfte att sprida kunskap och underlätta för ledare och unga att börja prata om sådant som kan vara en del i psykisk ohälsa eller skapa beroende.

Ring och bolla din idé med oss!

Nu har vår telefonjour öppnat igen efter att ha varit sommarstängd. Ring för att bolla dina projektidéer med en av våra handläggare.

Sveriges första ungdomsläger för mental hälsa

Arvsfondsprojektet We & Sports arbetar med att förebygga och stärka den mentala hälsan hos idrottande ungdomar. Nu lanserar de ett läger för idrottande ungdomar. Totalt kommer 56 ungdomar, 12-15 år med jämn fördelning mellan könen, att delta på lägret som äger rum vid Vålådalens fjällstation 18 - 21 augusti. Ungdomarna representerar olika skidåkande idrotter.

Parkteatern i Stockholm visar arvsfondsprojekt

Arvsfondsprojektet "Det syns inte" visas i Vitabergsparken i Stockholm klockan 19.00 den 20 augusti. Njut av musikalen utan kostnad.

Projektet "Blå lådan" gör vattenmiljöer tillgängliga för alla

Vattenmiljöer är ofta otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det vill Vattenverkstaden som driver arvsfondsprojektet Blå lådan ändra på.

Arvsfondens Sverigeresa fortsätter till Södermanland

Allmänna arvsfonden finns till för alla Sveriges föreningar och organisationer som i projektform vill utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. För att göra fler uppmärksamma på vilka möjligheter som finns åker vi på en Sverigeresa och informerar om Arvsfondens verksamhet, vad som gäller för att kunna ansöka och hur man gör.

Aktiviteter som stärker barn och unga

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Läns projekt Hundra år i Sverige, med finansiering från Arvsfonden, har sedan starten i oktober 2017 ordnat fritidsverksamhet för barn och unga kring temat Hundra år i Sverige. Projektet vill skapa mötesplatser för svenska, nyanlända och asylsökande barn/ungdomar oavsett språkfärdigheter.

Träning trots funktionsnedsättning

Projektet ParaMe har som mål att få personer med funktionsnedsättning att bli fysiskt aktiva. Nu presenterar projektet, som drivs av Parasport Sverigeoch finansieras av Arvsfonden, ett koncept för den nya digitala tjänsten ParaMe.

Arvsfondens nyhetsbrev för juni ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Krönika: "Bubbel i sommar?"

Det senaste året har vi varit runt på vår Sverigeresa och besökt Blekinge, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland. Vi har informerat föreningsliv och tjänstemän om Arvsfonden som projektfinansiär och vi har haft lokala arvsfondsprojekt på scenen som inspirerat åhörarna att själva våga satsa. Vart vi än kommit har det varit fullt hus och fullt ös. Ibland har lokalen vi bokat knappt räckt till.

Sidor