Nyheter

5 miljoner kronor till Dorotea IF

Dorotea IF har fått 5 miljoner kronor från Arvsfonden för att förbättra träningsmöjligheterna för barn och ungdomar. Pengarna kommer användas till att anlägga en konstgräsplan och även en mindre friidrottsanläggning.

11,7 miljoner kronor för att motverka psykisk ohälsa i Jämtland-Härjedalen

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har fått 11,7 miljoner kronor från Arvsfonden till ett nytt projekt som ska minska psykisk ohälsa bland skidåkande barn och ungdomar. Projekt är inledningsvis lokalt och regionalt men planeras spridas till alla skidföreningar i Sverige.

Arvsfonden delar ut 200 miljoner kronor i stöd

Vid årets sista sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 49 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Interact stöttar nyanlända tjejer i Göteborg

Projektet Interact stöttar nyanlända tjejer i åldern 14-25 år att stärka sin identitet och självkänsla samt komma ut i studier och arbetsliv. Detta görs med mentorskap, förenings- och företagssamarbeten samt genom att sprida information och kunskap i syfte att bekämpa fördomar.

Vattenvana – lär nyanlända simma i Göteborgs vatten

Projektet Vattenvana i Göteborg startades för att få nyanlända barn och unga att känna sig trygga i och omkring vatten. Kombinationen av simning, segling och social samvaro har gett goda resultat för ökad trygghet hos barn och unga.

Integration för nyanlända barn och ungdomar i Hedemora

I Hedemora arbetar projektet Den familjära integrationen för att nyanlända barn och ungdomar ska få förankring i kommun och föreningsliv och därigenom snabbare lära sig svenska och bli en del av samhället.

Otto – Vägen vidare till en tryggare tillvaro

Malmöprojektet Otto – Vägen vidare ger unga nyanlända som kommer från krig, fattigdom och andra orättvisor en tryggare tillvaro. Det sker bland annat genom att anordna fadderverksamhet, körkortsteori och matlagningskurser, något som sker tillsammans med gymnasieelever uppvuxna i Sverige.

IT-kunskap som motor för integration

Genom Örebro-baserade IT-Guide Sweden tränar nyanlända ungdomar seniorer i den digitala världen, till exempel när det gäller användning av IT, mobiltelefoner och internet. I utbyte får de nyanlända träna sin svenska och de får en bättre kontakt med det svenska samhället. Mötena sker på internetcaféer. Ambitionen är att 200 ungdomar ska arbeta som IT-guider.

Språket som bryter isolering

Projektet Så ska det låta, med bas i Skellefteå, hjälper personer med den språkliga funktionsnedsättningen afasi och nyanlända att utveckla sitt språk. Det sker genom att använda en kanadensisk samtalsmetodik. Genom metoden har de som deltagit i projektet blivit betydligt mindre isolerade och på egen hand vågat söka sig ut i samhället.

Barns röster görs hörda

Lyssna på mig är ett nationellt projekt med syfte att förbättra villkoren och delaktigheten för nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Med projektet vill man se till att även nyanlända barns och ungas rättigheter tillgodoses i Sverige.

Sidor