Nyheter

Scenkonst för alla

Scenkonstguiden är ett av de projekt som i Arvsfondens verksamhetsberättelse för 2017 konstateras leva vidare efter det att stödet från Arvsfonden har tagit slut. Verksamheten startade som ett projekt av Teater Nu med stöd från Arvsfonden under 2014.

Arvsfondens nyhetsbrev för maj ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfonden på Sverigeresa

Arvsfonden finns till för alla Sveriges föreningar och organisationer som i projektform vill utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. För att göra fler uppmärksamma på vilka möjligheter som finns åker vi på en Sverigeresa.

Matlabbet tävlar för Sverige i kokböckernas Oscarsgala

Arvsfondsprojektet Matlabbet vill bidra till matglädje och nyfikenhet via matexperiment hos barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Målet är att få dem att äta mer frukt och grönt.

Arvsfonden på Landsbygdsriksdagen

Den 19-20 maj deltar Arvsfonden på Landsbygdsriksdagen som ”Hela Sverige ska leva” arrangerar i Örnsköldsvik. Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang.

Över hälften av alla projekt lever vidare

Mer än hälften av de avslutade arvsfondsprojekt, vars slutredovisning Arvsfondsdelegationen godkände under 2017, bedöms leva vidare utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört.

Appen MatFröjd får 4,7 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Hushållningssällskapet Väst får stöd med drygt 4,7 miljoner kronor från Arvsfonden för att ta fram appen MatFröjd – Matlust och Matglädje för äldre. Detta är det första projektet som får stöd i Arvsfondens stora satsning på äldre med funktionsnedsättning.

Arvsfonden delar ut drygt 71 miljoner kronor i stöd

Vid årets andra sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 71 miljoner kronor till 26 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfonden lanserar Demokratihandboken.se

För att öka kännedomen kring Arvsfondens arbete släppte Arvsfonden i höstas ”Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra!”, som lyfter fram demokrati och engagemang i koppling till Sveriges föreningsliv, och beskriver hur man kan jobba i föreningsform. Nu blir Demokratihandboken digital och därmed mer tillgänglig för alla.

Arvsfondens nyhetsbrev för april ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Sidor