Nyheter

Parasport Sverige får stöd med 10 miljoner kronor från Arvsfonden

Svenska Parasportförbundet får stöd med drygt 10 miljoner kronor från Arvsfonden för sitt projekt ParaMe, ett nytt digitalt verktyg som ska underlätta och möjliggöra mer idrottande för barn och unga med funktionsnedsättning.

Bohusläns cirkussällskap i Uddevalla får stöd med 5 miljoner kronor

Bohusläns cirkussällskap Reinos vänner i Uddevalla får stöd från Arvsfonden med 5 miljoner kronor för att anlägga en cirkusbyggnad.

Arvsfonden delar ut 134 miljoner kronor i stöd

Vid årets sjätte och sista sammanträde 29 november 2018 beviljade Arvsfondsdelegationen 134 miljoner kronor till 34 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Ny utvärderingsrapport om Arvsfondens funktion i civilsamhället

En forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm har tagit del av 43 utvärderingar av totalt cirka 2 000 projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden under perioden 1994-2015.

Arvsfondens nyhetsbrev för november ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Efter fjolårets succé: Nu lanseras Demokratihandboken 2019

Idag lanserar Arvsfonden andra utgåvan/upplagan av succén Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra! Handboken innehåller 120 praktiska tips om demokrati och hur du kan påverka samhället genom en förening.

Arvsfonden på MR-dagarna i Stockholm 15-17 november

Arvsfonden deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, som i år äger rum i Stockholm 15-17 november på Stockholmsmässan. Vi är på plats som utställare och mängder av arvsfondsprojekt deltar också under dagarna.

Arvsfondens nyhetsbrev för oktober ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Krönika: "Det räcker med att uppfinna hjulet en gång"

Allmänna arvsfonden har stora möjligheter att bidra till långsiktig välfärdsutveckling. En viktig förutsättning är att kunskap och erfarenheter av projektverksamhet kan spridas på ett effektivt sätt. Det är i själva verket också en av Arvsfondsdelegationens viktigaste utmaningar. Här måste vi bli bättre.

Musik ska underlätta kommunikation med demenssjuka

I september beviljades projektet ”Musik som brobyggare hemma” stöd från Arvsfonden inom ramen för den pågående satsningen på äldre personer med funktionsnedsättning, Ålder är inget hinder.

Sidor