Nyheter

KFUM Linköping får stöd med 7,1 miljoner kronor av Arvsfonden

KFUM Linköping får stöd med drygt 7,1 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Funkis. Syftet med Funkis är att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer.

BS Gothia i Göteborg får 3,9 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Bågskyttesällskapet Gothia får stöd med drygt 3,9 miljoner kronor från Arvsfonden för byggnation av en tillgänglighetsanpassad bågskyttehall.

Synskadades Riksförbund i Kalmar Län får stöd med 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden för projekt som ska öka trafiksäkerheten

Synskadades Riksförbund i Kalmar Län får stöd med 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Chans till dispens – Nya metoder för träning och tester för körkort vid synfältsbortfall.

Avbrytande av projekt

Projektet Från Jord till Bord – The story of Malmö samt Sommarodling – från Mask till Jordgubbe avbryts.

Arvsfonden delar ut drygt 74 miljoner kronor i stöd

Vid årets fjärde sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 74 miljoner kronor till 22 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Freluga Golfklubb blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

I oktober 2016 fick Freluga Golfklubb stöd med drygt 2,4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för att bygga ett juniorklubbhus. Projektets syfte var att lyfta klubbens juniorverksamhet och huset skulle användas som mötesplats för ungdomar och möjliggöra lägerverksamhet i minst tio år.

Integration och språkinlärning genom körsång

Språket är en nyckel för att kunna etablera sig i ett nytt land. Projektet KÖRKRAFT vänder sig till asylsökande och nysvenska ungdomar som i sången övar språket på ett sätt som blir ett spännande och roligt komplement till den traditionella språkträningen.

Film om Demokratihandboken nominerad till Publishingpriset

Arvsfondens film om Demokratihandboken har chans att vinna det prominenta Publishingpriset som årligen delas ut.

Fotboll skapar ökad delaktighet

Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för flickor, 10-15 år, som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Ronjabollen vill att fler flickor, oavsett bakgrund och etnicitet, ska få möjlighet att välja sin fritid och tänka fritt kring alla aktiviteter i verksamheten.

Kulturbussen tar digitalt skapande till ungdomar i glesbygd

Kulturbussen, i Jämtlands län, är projektet som gett ungdomar i glesbygd möjligheten till en meningsfull fritid där det digitala skapandet står i fokus. Idén med Kulturbussen är att nå unga i länet med kreativa aktiviteter. Med Kulturbussens smarta, flexibla och mobila lösning har idén kunnat förverkligas.

Sidor