Nyheter

Bolla idéer om Ålder är inget hinder

Den 26 mars startade Ålder är inget hinder – Arvsfondens satsning på äldre personer med funktionsnedsättning. Under de kommande veckorna har vi tre särskilda telefontider då du är välkommen att ringa till oss för att ställa frågor om Ålder är inget hinder och bolla projektidéer.

Arvsfonden satsar på äldre med funktionsnedsättning

Nu startar Ålder är inget hinder – Arvsfondens satsning på äldre personer med funktionsnedsättning. Genom finansiering av minst 100 nya projekt under tre år ska tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning öka.

Kreativitet som bidrar till en hållbar framtid

Spilloteket ger barn och unga verktyg med förhoppningen att forma en bättre och mer hållbar framtid. Med hjälp av spillmaterial från Jämtlands industrier, fantasi och kreativt samarbete väcks skaparkraft. Kring viktiga, riktiga saker som är kopplade till de svåra och komplexa hållbarhetsbegreppen förs möten och dialog.

Möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar

Sedan 2016 pågår Arvsfondens satsning för att stödja nyanländas integration. Syftet är att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansiera 120 nyskapande projekt över hela Sverige under perioden 2016-2018.

Arvsfondens nyhetsbrev för februari ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Med anledning av Expressens ledare 25 februari

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder svarar på kritik som publicerats av Expressen 25 februari 2018.

E-sport ska främja jämlikhet och integration

Antalet utövare av e-sport, där man tävlar i datorspel med hjälp av datorer eller spelkonsoler, ökar för varje år som går. Hittills har lejonparten av de aktiva bestått av unga killar med en diet bestående av Jolt-cola och Delicato-bollar, men för att inkludera fler i gemenskapen har den ideella föreningen Malmö e-sport skapat projektet Digital Social Fritid.

Sveriges första app mot rasism

Med Reality Check - Sveriges första app mot rasism – vill stiftelsen Teskedsorden nå ungdomar för att utmana fördomar och normer. Appen är baserad på ungdomars upplevelser av rasism i vardagen.

Replik på debattartikel i Expressen från 20 februari

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder svarar på kritiken som framförts i en debattartikel på Expressen Debatt den 20 februari.

Vuxenskolan i Jönköping får stöd med 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden

Med projektet Min säkerhet ska Studieförbundet vuxenskolan i Jönköping skapa en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med NPF (neuropsykiatriska diagnoser). Projektet får stöd med drygt 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden.

Sidor