Nyheter

Föreningen Svenska Skidspelen i Falun får stöd med 5 miljoner kronor

Föreningen Svenska Skidspelen i Falun får stöd från Arvsfonden med 5 miljoner kronor för att anlägga en asfaltsbana vid Lugnets idrottsområde.

Nytt nationellt projekt erbjuder ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att cykla tvåhjuling

FUB Stockholm får stöd med drygt 1,2 miljoner kronor från Arvsfonden för sitt projekt Jag Kan Cykla.

Heldag för projekt i Arvsfondens nyanländasatsning

Sedan 2016 pågår Arvsfondens satsning för att stödja nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Den 28 september samlade vi merparten av det 90-tal projekt som hittills beviljats stöd inom ramen för denna satsning i Stockholm.

INBJUDAN till seminariet En resa i Allmänna arvsfondens spår

Vi bjuder in till ett utvärderingsseminarium i Stockholm den 22 november om studien: En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i Allmänna arvsfondens spår.

Arvsfonden delar ut drygt 53 miljoner kronor i stöd

Vid årets femte sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 53 miljoner kronor till 18 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

INBJUDAN seminarium: Tillsammans når vi längre – föräldrastöd i samverkan

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm bjuder vi den 13 november in till ett halvdagsseminarium om föräldraskapsstöd. På seminariet kommer projekt som har utvecklat verksamhet med stöd av Arvsfonden att berätta om samverkansformer och framgångsfaktorer. Representanter från myndigheter, civilsamhälle och kommun finns på plats för en dialog kring hur vi kan hitta lösningar för långsiktig förvaltning av metoder och projekt.

Arvsfondens Projektbarometer för 2017

För tredje året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Vägen till en förbättrad psykisk hälsa

Tillsammans – för god psykisk hälsa är projektet från Västmanland som med stöd i egenutvecklade modeller för samverkan, kunskapsutveckling och informationsspridning jobbar för en bättre samverkan mellan vården, beslutsfattare och brukarorganisationer. Målet med Västmanlandsmodellen, som projektets egen modell heter, är att genom bättre samverkan förändra attityder och bemötande gentemot människor som lever med psykisk ohälsa.

Vahák – våga vara minoritet i en minoritet

Ögonblicksteatern från Umeå har skapat Vahák, Våld, ett känslosamt scenkonstverk som porträtterar minoriteter i en föreställning för att genom gestaltning få bland annat skolelever att själva prata om problematiken kring dubbla identiteter. Föreställningen har skapats som en vidareutveckling av det unika material som togs fram i arvsfondsprojektet Queering Sapmi.

Arvsfondens nyhetsbrev för september ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Sidor