Nyheter

Öka kunskap om sexualitet efter sexuella övergrepp

Hela Mig är ett arvsfondsprojekt som verkar för att öka kunskapen om hur sexualiteten kan påverkas av att bli utsatt för sexuella övergrepp. Projektet drivs av Föreningen Storasyster och nu i juli anordnar de ett seminarium under Almedalsveckan.

Nya betongparken i Mölnlycke är populär

Nu är den nya betongparken i centrala Mölnlycke invigd. Betongparken, som initierades av föreningen Sjövalla FK och finansierades av bland andra Arvsfonden, kan användas för skateboard, kickbike och BMX.

Projektet Ung Inlåst presenterar rapport om ungdomar som tvångsomhändertagits

Projektet Ung Inlåst, som drivs av Skyddsvärnet och finansieras av Arvsfonden, har i en ny rapport samlat vittnesmål från barn och unga som har frihetsberövats genom Lagen om vård av unga, LVU. Barn och unga som omhändertagits av socialtjänsten transporteras idag med Kriminalvårdens nationella transportenhet till och från ungdomshem och domstolar. Ungdomar har farit psykiskt illa av dessa samtransporter.

ECPAT beviljas 7,8 miljoner kronor för att hjälpa barn som utsatts för sexuell exploatering på nätet

Arvsfonden har beviljat ECPAT Sverige 7,8 miljoner kronor för ett projekt där barn som har utsatts för sexuell exploatering ska kunna få rådgivning och hjälp med nedtagning av kränkande bilder och filmer som har spridits på nätet.

Fryshusets verksamhet we_change beviljas 11 miljoner för att storsatsa på ungas roll för att nå de globala målen

Fryshuset har genom verksamheten we_change beviljats 11 miljoner kronor från Arvsfonden för att stärka nästa generations ledare i frågor som rör hållbar utveckling. Genom ett nytt nationellt treårsprogram möjliggörs ett samlande ramverk för gränsöverskridande handling mot genomförandet av globala målen, med unga i centrum och med gymnasieskolor runt om i landet som plattform.

Bris får 12 miljoner kronor för stöd till barn och unga i utsatta situationer

Bris får stöd med drygt 12 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Trygg på natten - ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer.

Replik på Fores debattartikel i Svenska Dagbladet

Arvsfonden har under flera år satsat på projekt vars syfte är att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Nästan 100 projekt har beviljats stöd inom den så kallade nyanländasatsningen.

Järvsö Bergscykelklubb får stöd med 5 miljoner kronor

Järvsö Bergscykelklubb får stöd med drygt 5 miljoner kronor från Arvsfonden för att bygga en spontanidrottsplats.

Arvsfonden delar ut 191 miljoner kronor i stöd

Vid årets tredje sammanträde den 5 juni 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 191 miljoner kronor till 44 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Träffa Arvsfonden på Järvaveckan

Allmänna arvsfonden finns på plats under Järvaveckan i Stockholm tillsammans med Kammarkollegiet.

Sidor