Nyheter

Boxen IF i Visby får stöd med 1,3 miljoner kronor från Arvsfonden

Boxen IF i Visby får stöd med 1,3 miljoner kronor från Arvsfonden för sitt projekt Allas rätt till fysisk aktivitet.

Boka datum – Arvsfondens seminarier i höst

I november arrangerar Arvsfonden två evenemang. Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm anordnar vi den 13 november ett seminarium om föräldrastöd i samverkan. Den 22 november är det ett utvärderingsseminarium om vår stora metastudie: Allmänna Arvsfondens projektportfölj – mellan förvaltning och förnyelse.

Söderhamns Konstförening får stöd med 4 miljoner kronor från Arvsfonden

Söderhamns Konstförening får stöd med drygt 4 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Gatans Rum. Tillsammans med nyanlända och svenska barn vill konstföreningen skapa en helt ny demokratisk mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap.

KFUM Linköping får stöd med 7,1 miljoner kronor av Arvsfonden

KFUM Linköping får stöd med drygt 7,1 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Funkis. Syftet med Funkis är att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer.

BS Gothia i Göteborg får 3,9 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Bågskyttesällskapet Gothia får stöd med drygt 3,9 miljoner kronor från Arvsfonden för byggnation av en tillgänglighetsanpassad bågskyttehall.

Synskadades Riksförbund i Kalmar Län får stöd med 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden för projekt som ska öka trafiksäkerheten

Synskadades Riksförbund i Kalmar Län får stöd med 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Chans till dispens – Nya metoder för träning och tester för körkort vid synfältsbortfall.

Avbrytande av projekt

Projektet Från Jord till Bord – The story of Malmö samt Sommarodling – från Mask till Jordgubbe avbryts.

Arvsfonden delar ut drygt 74 miljoner kronor i stöd

Vid årets fjärde sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 74 miljoner kronor till 22 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Freluga Golfklubb blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

I oktober 2016 fick Freluga Golfklubb stöd med drygt 2,4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för att bygga ett juniorklubbhus. Projektets syfte var att lyfta klubbens juniorverksamhet och huset skulle användas som mötesplats för ungdomar och möjliggöra lägerverksamhet i minst tio år.

Integration och språkinlärning genom körsång

Språket är en nyckel för att kunna etablera sig i ett nytt land. Projektet KÖRKRAFT vänder sig till asylsökande och nysvenska ungdomar som i sången övar språket på ett sätt som blir ett spännande och roligt komplement till den traditionella språkträningen.

Sidor