Nyheter

Fem miljoner för att inkludera tjejer i e-sport

E-sport har goda förutsättningar att vara den mest inkluderande sporten, detta tack vare att tjejer och killar har samma fysiska förutsättningar att utöva den. Ändå är den övervägande majoriteten på proffsscenen killar. Tjejers spelande avtar i tonåren, de är otryggare och verkar inte känna samma tillhörighet inom e-sporten som killar gör. Det vill Female Legends ändra på med projektet Framtidens e-sport som nu fått 5,3miljoner av Arvsfonden.

Spjutstorps IF i Tomelilla får stöd med 3 miljoner kronor

Spjutstorps IF får 3 miljoner kronor från Arvsfonden för att skapa en lokal för barn- och ungdomsverksamhet.

Nio miljoner till Svenska Fotbollsförbundets integrationsarbete

Svenska Fotbollsförbundet får drygt nio miljoner kronor i stöd av Arvsfonden, som ska användas för att förstärka det värdegrundsarbete SvFF redan idag bedriver inom projektet Alla är olika – olika är bra.

Arvsfonden delar ut 123 miljoner kronor i stöd

Vid årets första sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen 123 miljoner kronor till 38 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Med hjärtat på rätt plats

Varje dag föds tre barn med hjärtfel i Sverige. Det är den vanligaste medfödda sjukdomen. Hjärtebarnsfonden (tidigare Hjärtebarnsförbundet) har drivit arvsfondsprojektet Föräldrar lär av varandra (Flav) som i samarbete med sjukvården har skapat mötesplatser för familjer där ett barn föds med hjärtfel.

Överlevnad – vad menar Arvsfonden med det?

Arvsfonden har tre kriterier, eller krav, som gäller för fondens båda stödformer: projekt- och lokalstöd. Det ska vara en nyskapande idé, målgruppen ska vara delaktig och det ska finnas en plan för överlevnad.

Med anledning av tidningen FOKUS artikel om Arvsfonden

Tidskriften FOKUS publicerade den 2 februari i år en artikel om Allmänna arvsfonden. Artikeln innehåller en mängd sakfel som Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder nedan kommenterar.

Delaktighet - vad menar Arvsfonden med det?

Arvsfonden har tre kriterier, eller krav, som gäller för fondens båda stödformer: projekt- och lokalstöd. Det ska vara en nyskapande idé, målgruppen ska vara delaktig och det ska finnas en plan för överlevnad.

Arvsfondens nyhetsbrev för januari ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Demokratisatsning i samarbete med Arvsfonden på Jämtlands gymnasium

Jämtlands gymnasium i Östersund ska jobba mer aktivt med demokrati- och delaktighetsfrågor. Nu startar de upp ett stort demokratiprojekt som omfattar skolans alla drygt 2100 elever och där man ska jobba med bland annat Demokratihandboken som Arvsfonden lanserade i oktober 2017.

Sidor