Nyheter

Nya riktlinjer för lokalstöd som innefattar konstgräs

Användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är ett konstaterat miljöproblem. Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 27 september 2017 beslutade därför delegationen om särskilda riktlinjer för lokalstödsansökningar som innefattar anläggning av konstgräs. Delegationen följer utvecklingen och kan komma att besluta om ytterligare restriktioner vad gäller användningen av gummigranulat.

Arvsfonden lanserar Demokratihandboken – 120 praktiska tips om demokrati och hur du påverkar genom en förening

Vill du påverka samhället tillsammans med andra? Eller inspirera till mer engagemang? Få tips i Arvsfondens nya handbok om hur du och dina vänner som brinner för en fråga kan påverka genom en förening.

Bollnäs simsällskap får 4,6 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Med projektet Civilsamhället i Samverkan – Ett föreningsliv för alla ska göra föreningslivet mer synligt och tillgängligt för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar och på så sätt skapa integration i Bollnäs. Projektet får stöd med drygt 4,6 miljoner kronor från Arvsfonden.

Miniseminarium tillsammans med Narva Boxningsklubb på MR-dagarna

Arvsfonden kommer under 2017-2020 särskilt satsa på projekt för äldre personer med funktionsnedsättning. Syftet är ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället genom utveckling av nya verksamheter och metoder. Psykisk och fysisk hälsa, fritid, tekniska hjälpmedel, anhörigstöd och självbestämmande är några av satsningens teman.

Arvsfonden stödjer antidopingprojekt för unga med 6,9 miljoner kronor

Med projektet Dissa Steroider ska Stiftelsen Arne Ljunqvist Anti-Doping Foundation öka ungas kunskap och insikt om steroider och skadliga kosttillskott. För detta får de 6,9 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden.

Eskilstuna Bordtennisklubb får stöd med 3,4 miljoner kronor från Arvsfonden

Med ett nytt projekt ska Eskilstuna Bordtennisklubb (EBTK) främja hälsa och skapa en mötesplats för integration och ett livslångt idrottande. Projektet får stöd med drygt 3,4 miljoner kronor från Arvsfonden.

Arvsfonden delar ut 137 miljoner kronor i stöd

Vid höstens första sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 137 miljoner kronor till 43 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfonden bjuder in till seminarium om stort samverkansprojekt kring hedersrelaterat våld och förtryck

Välkommen till en utvärdering av projektet Kärleken är fri som med stor sannolikhet är den största satsningen i Sverige någonsin mot hedersrelaterat våld och förtryck. Dilsa Demirbag Sten modererar seminariet som äger rum den 9 oktober på Nalen i Stockholm.

Arvsfonden söker en projektekonom och en controller/granskningsansvarig

Arvsfondsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen som är en nämndmyndighet med uppgift att besluta om fördelning av projektmedel ur Allmänna arvsfonden. De projekt som finansieras ur fonden ska bidra till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning. Nu söker Arvsfondsdelegationsenheten en projektekonom och en controller/granskningsansvarig.

Samtal som räddar liv – dygnet runt

Självmordslinjen är landets första dygnet-runt-öppna stödlinje och verkar för att förebygga självmord bland unga. Självmordslinjen startade som ett arvsfondsprojekt och hette då Självmordsupplysningen, men står i dag på egna ben och drivs av den ideella föreningen MIND.

Sidor