Nyheter

Ring och bolla din idé med oss innan sommaren!

Tisdagar och torsdagar kan du ringa och bolla dina projektidéer med Arvsfondens handläggare. Passa på att ringa innan telefonjouren håller sommarstängt under perioden 19 juni - 19 augusti.

Hur skapas delaktighet?

Runt om i landet pågår flera Arvsfondsprojekt som arbetar med att motverka segregation, utanförskap, rasism och extremism. Forskaren Marcus Herz har studerat 18 av dessa projekt och gjort flera intressanta iakttagelser.

Arvsfondens nyhetsbrev för maj ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Ny studie visar att Arvsfonden har en betydande roll i arbetet med att motverka segregation, rasism och extremism

I dag presenterar fil.dr Marcus Herz vid Malmö Universitet rapporten ”Vägar till delaktighet – En studie av Arvsfondsprojekt som arbetar mot utanförskap, rasism och extremism”. Studien visar att de flesta arvsfondsprojekten lyckats med sina målsättningar.

Ny utvärderingsrapport om projekt som arbetar mot utanförskap och rasism

Forkaren Marcus Herz vid Malmö universitet har, i samarbete med Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet, studerat 18 arvsfondsprojekt som alla i någon form arbetar mot utanförskap, rasism och segregation.

Racerunning ger egen kraft

Sporten racerunning utövas med en trehjulig springcykel och öppnar dörren för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Sporten gör det möjligt att med egen kraft springa, känna puls, träna och få starka muskler.

55 procent av projekten lever vidare

Mer än hälften av de avslutade arvsfondsprojekt, vars slutredovisning Arvsfondsdelegationen godkände under 2018, bedöms leva vidare utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden har upphört.

Möt Arvsfonden i Almedalen i sommar

Årets Almedalsvecka i Visby äger rum 30 juni-7 juli. Arvsfonden finns på plats med eget tält nere i hamnen på Hamnplan H212 den1-4 juli.

Arvsfondsdelegationen: Magnus Jägerskog

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Magnus Jägerskog har varit ledamot sedan början av 2018 och vi bad honom berätta om sin roll i delegationen.

Nyanlända ungdomar tränar seniorer i den digitala världen

Genom Örebro-baserade IT-Guide Sweden tränar nyanlända ungdomar seniorer i den digitala världen, till exempel när det gäller användning av IT, mobiltelefoner och internet. I utbyte får de nyanlända träna sin svenska och de får en bättre kontakt med det svenska samhället. Mötena sker på internetcaféer.

Sidor