Till innehållet

Hur kommer pengar in till Allmänna arvsfonden?

Under 2023 fick Allmänna arvsfonden in totalt 1 357 miljoner kronor. Pengarna kom främst in genom arv men även genom metallåtervinning och aktieutdelningar på befintligt kapital.

Blommor och blad på ett suddigt foto.

Hänsyn och respekt är ledord när vi tar hand om och avvecklar dödsbon där det varken finns någon nära släkting eller testamente.

Förvaltning av pengar

Kammarkollegiet har i uppdrag att förvalta Allmänna arvsfondens pengar på bästa möjliga sätt.

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-02-21.