Till innehållet

Young Wheels motorgård i Kramfors motorgård i Kramfors

I Kramfors hade ungdomar som gillar motorsport inte någonstans att ta vägen. Tillsammans med Kramfors motorsportklubb och kommunen gjorde ungdomarna en ansökan till Allmänna arvsfonden.

– Nu har vi Motorgården Young wheels! Den fungerar som en fritidsgård för alla möjliga åldrar, men mest har vi 14- till 20-åringar som skruvar med sina bilar, hänger tillsammans och planerar olika aktiviteter, berättar Sofia Wolfenstein som är projektledare.

Hur har ungdomarna varit delaktiga i projektet?

– Alla idéer kommer från ungdomarna. Vi började jobba med ansökan tillsammans för 2 år sen. Gruppen har ändrats sedan dess, men det är hälften killar och hälften tjejer. Gruppen ses en gång i veckan och går igenom utmaningar och vad vi ska göra, olika evenemang, vad vi har för mål och hur vi ska nå dem. Det är de som planerar och jag fungerar som stöttande, berättar Sofia.

Vilken samhällsnytta har projektet skapat?

Målet med projektet är att stärka ungdomarna i att de gör något bra, att motorburen ungdom också gör bra saker och inte bara är ute och stökar. Genom projektet är de med och förändrar samhällets syn på dem och motverkar de fördomar som finns mot motorburen ungdom.

Eller som Majken, en av tjejerna, berättar:

– Det finns mycket fördomar om unga, mest om oss som kör EPA. Folk tycker att vi skräpar ner och slår sönder saker och det känns inte så rättvist. Sedan Young Wheels har haft ”motorträffar”, så respekterar folk oss mer. Young wheels är viktigt för det visar att någon tror på oss - och att det är ok att köra EPA.

Fakta

Beviljade medel: 3 031 824 kronor

Stödform: Projektstöd

Drivs av: Kramfors Motorsportklubb

Samarbetspartners: Kramfors kommun och Kramfors motorsportklubb

Projektbeskrivningen

Young Wheels på Facebook

Fyra ungdomar står utomhus. Alla står vända mot kameran.

Motorgården är som en fritidsgård där ungdomar umgås, meckar med bilar och planerar olika aktiviteter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-11.