Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Beatrice Hopstadius

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Beatrice Hopstadius har varit ledamot sedan i augusti 2018 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Beatrice har haft ett flertal chefsuppdrag på Socialstyrelsen och jobbat med frågor som statsbidrag, att utveckla stöd för rättstillämpning samt att vägleda och ge kunskapsstöd. Hon har tidigare arbetat på Folkhälsoinstitutet med bedömningar av statsbidrag samt lett projektledarutbildningar till sökande organisationer.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Sedan augusti 2018.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Min drivkraft är att bidra till att organisationer som arbetar tillsammans med barn och unga och personer med funktionsnedsättning får de bästa möjligheterna att utveckla sina verksamheter. Min roll i delegationen är att tillsammans med övriga ledamöter säkerställa kvaliteten i beslut av fördelning av medel. Jag tänker också att jag kan bidra med att sprida kunskap om fonden.

Vilket är ditt specialområde?

– Mitt område är socialt arbete på bredden och ledarskap. Jag har erfarenhet från statsbidrag både på folkhälsoområdet och det sociala området.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Arvsfonden bedriver ett mycket viktigt utvecklingsarbete som bygger på väldigt sunda värderingar med en demokratisk botten. Det finns en enorm potential inom Arvsfonden, inte bara för att det finns mycket pengar. Det jag upplevt hittills är stor professionalitet bland medarbetarna som i sitt coachande arbete visar på stor vilja att stötta det frivilliga arbetet inom den ideella sektorn. Mina kollegor i delegationen är mycket kompetenta och erfarna. Det betyder mycket för både beslutsfattandet och när vi diskuterar utvecklingsfrågor.

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.