Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondsdelegationen: Cinnika Beiming

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Cinnika Beiming har varit ledamot sedan oktober 2020 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Cinnika Beiming arbetar idag inom Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Där ansvarar hon för Stockholmsdistriktet som Distriktsidrottschef. Hon har tidigare erfarenheter av kommunalförvaltning och statliga uppdrag. Dessutom har hon varit förtroendevald i föreningsliv- och samhällsliv under många år.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Jag blev förordnad som ledamot i oktober 2020.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Jag drivs av föreningslivets och civilsamhället kraft för människors vardag. Jag kan bidra till att öka kännedomen om fonden samt möjligheterna för föreningslivet att söka stöd för nyskapande och utvecklande idéer till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Idrottsrörelsens föreningar och förbund har stora möjligheter inte minst genom fondens stödform lokalstöd.

Vilket är ditt specialområde?

– Jag arbetar nära föreningslivet och förstår dess förutsättningar.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Att det finns en unik möjlighet för föreningslivet i hela Sverige att söka stöd för idéer som bidrar till ökade möjligheter för barn ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-12-21.