Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Håkan Ceder

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Håkan Ceder har varit ordförande i delegationen sedan 2016 och vi bad honom berätta om sin roll.

Bakgrund

Håkan Ceder är den förste på ordförandeposten som inte är statssekreterare. Han är anställd på Socialdepartementet och var tidigare regeringens särskilde utredare för bland annat barns och ungas rätt vid tvångsvård. Tidigare har han bland annat varit departementsråd och chef för Äldre- och handikappenheten samt chef för Hälso- och sjukvårdsenheten på Socialdepartementet. Håkan har även varit chef för Hjälpmedelsinstitutet och överdirektör på Socialstyrelsen.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Jag blev utsedd till ordförande för Arvsfondsdelegationen 2016.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Jag vill bidra till att undanröja hinder för våra tre målgrupper – barn, unga och personer med funktionsnedsättning. De hör till grupper som är eftersatta på en rad områden, och vi kan nå dem där välfärden brister. Här kommer min erfarenhet av att fördela pengar väl till pass då jag också sitter och har suttit i andra styrelser som delar ut finansiellt stöd.

Vilket är ditt specialområde?

– Jag började min bana inom det som då kallades handikapprörelsen, men känner starkt för fondens alla tre målgrupper.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Samverkan med föreningslivet är mycket viktigt för Arvsfonden. Fonden har unika förutsättningar att pröva och ge stöd till innovativa projekt som kan ge mycket bättre livsvillkor för våra målgrupper. Jag blir också jätteglad när jag ser att försöksverksamheter som startat med stöd av Arvsfonden blir permanenta verksamheter. Personlig assistans till exempel, den verksamheten startade i liten skala som ett projekt med stöd av Arvsfonden.

Sidan uppdaterades 2020-06-16.