Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Hanna Åkesson

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Hanna Åkesson har varit ledamot sedan 2015 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Hanna jobbar just nu i styrutredningen för funktionshinderspolitiken, men är i vanliga fall samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. Hon har tidigare jobbat med funktionshinderspolitiska frågor på Socialdepartementet.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Sedan sommaren 2015.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Jag kände till Arvsfonden sedan tidigare och blev jätteglad när jag blev tillfrågad. Jag tycker att det är bra projekt och verksamheter som kommer ut från Arvsfonden. Det viktigaste för mig är att Arvsfonden ger mervärde för barn, unga och personer med funktionsnedsättning och täcker vita fläckar i samhället. Själv kan jag bidra med en uppfattning om vad som är nyskapande utifrån ett kommunalt perspektiv, och med det ett perspektiv på vad som kan överleva i längden.

– Det vi alla i delegationen har gemensamt är att vi kvalitetssäkrar besluten som vi tar om medlen som delas ut. Vi får väldigt bra underlag och villkoren är tydliga om vad som gäller. Det handlar om en sista avcheckning om att de beslut vi fattar ligger i linje med villkoren.

Vilket är ditt specialområde?

– Mitt specialområde, som också går igen som en röd tråd i min bakgrund är utbildnings- och funktionshindersfrågor. Det är ju områden som också är relevanta utifrån målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Arvsfonden kan finansiera nyskapande projekt från föreningar som har svårt att få stöd från andra håll. Att vara dörröppnare och bidra till att möjliggöra inspirerande initiativ är givande tycker jag.

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2020-06-16.