Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondsdelegationen: Helena Corell

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Helena Corell har varit ledamot sedan 2015 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Helena är jurist och verksamhetsutvecklare på Domstolsverket. Har tidigare arbetat på Justitiedepartementet med barnkonventionsfrågor samt i domstol och på advokatbyrå.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Sedan 2015.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Det här är ett spännande och viktigt uppdrag som är väldigt roligt att få jobba med. Att vara med och göra så många bra projekt möjliga som kommer till nytta för våra målgrupper – barn, unga och personer med funktionsnedsättning - är en av de saker som driver mig.

Vilket är ditt specialområde?

– Det är frågor som rör barns rättigheter. Barn har många rättigheter som vi kan stärka genom att dela ut medel från Arvsfonden. Här kan jag bidra med kunskap och med min kompetens som jurist.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Det är den stora nyttan som pengarna gör, att de kan åstadkomma så mycket för så många. Arvsfonden är en viktig aktör i samhället. Med projektstöden kan föreningar testa verksamheter som motverkar exempelvis psykisk ohälsa eller bidrar till fysisk aktivitet för ungdomar. Jag har stor respekt för att det är avlidnas pengar vi förvaltar och önskar att alla de goda resultat som ideella föreningar runt om i landet åstadkommer kunde synas ännu mer i samhället.

Sidan uppdaterades 2020-06-16.