Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondsdelegationen: Magnus Jägerskog

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Magnus Jägerskog har varit ledamot sedan början av 2018 och vi bad honom berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Magnus har jobbat med att driva samhällsförändring för barn, unga och unga vuxna inom idéburen sektor och statliga bolag i 20 år.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Sedan januari 2018.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Jag drivs av att kunna möjliggöra projekt för barn och unga. Att genom olika insatser bidra till att de får en bättre vardag och bättre liv. Genom att vara med och ge finansiellt stöd till olika ideella verksamheter är jag med och stärker barns rättigheter.

Vilket är ditt specialområde?

– Barn och ungas rättigheter – att värna om att de tas tillvara enligt FN:s barnkonvention. Vårt samhälle lever inte riktigt upp till dem överallt.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Jag ser det som att Arvsfonden bidrar till ett bättre samhälle, genom att göra livet bättre för våra målgrupper – barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är meningen att fondens medel ska göra skillnad och nytta.

Sidan uppdaterades 2020-06-16.