Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondsdelegationen: Mattias Ludvigsson

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Mattias Ludvigsson har varit ledamot och vice ordförande sedan i maj 2019 och vi bad honom berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Mattias Ludvigsson är biträdande enhetschef på Enheten för civila samhället och nationella minoriteter vid Kulturdepartementet på Regeringskansliet. Enheten ansvarar bland annat för frågor om den sektorsövergripande ungdomspolitiken.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Jag började i maj 2019.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Att få vara med att besluta om och följa upp projekt och annat stöd till målgrupperna barn, unga och personer med funktionsnedsättning känns oerhört stimulerande och viktigt. Jag har jobbat med ungdomspolitik såväl under senare år som för tjugo år sedan och jag ser att det finns stora behov runt om i samhället av att stärka ungas levnadsvillkor. Jag tänker också att jag kan bidra med att sprida kunskap om fonden.

Vilket är ditt specialområde?

– Jag har jobbat med ungdomspolitik och bidragshantering i olika omgångar och ser att jag kan bidra särskilt inom de områdena.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Det viktigaste är att synliggöra och besluta om stöd som kommer Arvsfondens tre målgrupper: barn, unga och personer med funktionsnedsättning, till godo. Genom Arvsfonden kan olika idéer förverkligas och målgrupperna kan både involveras i genomförandet av projekt och ta del av projektens resultat.

Sidan uppdaterades 2020-06-16.