Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Mattias Lundekvam

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Mattias Lundekvam har varit ledamot sedan i maj 2019 och vi bad honom berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Mattias Lundekvam har en lång bakgrund som aktiv och förtroendevald i den ideella sektorn och är i dag förbundsordförande i Hörselskadades Riksförbund sedan tre år.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Sedan maj 2019.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Jag har ett starkt engagemang för den ideella sektorns funktion i ett demokratiskt samhälle. Det jag främst tänker på är alla arenor för möten och samtal med olika perspektiv som i förlängningen bidrar till ökad förståelse och mångfald. I och med att jag är aktiv i den ideella sektorn i dag hoppas jag att jag kan bidra med ett perspektiv som ligger nära verksamheten. Jag har också ett stort intresse för uppföljning och att säkerställa att goda exempel sprids. Det pågår så mycket fantastiska aktiviteter som tyvärr inte sprids.

Vilket är ditt specialområde?

– Störst kunskap har jag om funktionshinderpolitik, villkoren för personer med funktionsnedsättning och förutsättningarna för de organisationer som verkar i den sektorn.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Det finns mängder med goda idéer där ute som tyvärr inte förverkligas i och med att det är så svårt att hitta finansiering, särskilt om man vill testa något som inte gjorts förut. Vi ser också en trend där det civila samhället får en allt viktigare roll. Här spelar Arvsfonden en mycket viktig roll, både som finansiär och till att bidra till en mångfald i samhället.

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.